KLASSIEK EN ACTUEEL

"(...) De angst van de officiële instanties voor verdere uitbreiding van de werklozenacties ging zelfs zo ver dat de burgemeester van Smallingerland in verband met de werklozenactie in Opeinde, voor dat deel van het dorpsgebied waar de actie plaatsvond, de uitzonderingstoestand afkondigde. Een soort 'staat van beleg' die moest voorkomen dat de werklozen van Opeinde verder konden werken aan het verbeteren van een weg, de Middelburen, die eigendom was van de gemeente. De werklozen van het Opeinder werklozencomité hadden een protest naar de gemeenteraad van Smallingerland gestuurd, in verband met het inzetten van politieagenten tegen de werklozen, die op eigen initiatief met het verbeteren van deze weg waren begonnen. Aan de gemeenteraad werd verzocht het besluit van de burgemeester af te keuren. Tevens werd geëist dat de werklozen aan het werk zouden blijven en daarvoor loon zouden ontvangen. Op de dag waarop de gemeenteraadsvergadering plaatsvond was dit uitzonderingsbesluit inmiddels ingetrokken. De burgemeester weigerde de raadsleden over deze kwestie aan het woord te laten en zei dat als hij maatregelen nam om de 'orde' te handhaven, de raadsleden daar niets mee te maken hadden. Hij had het besluit als hoofd van de politie genomen, omdat hij 'wanordelijkheden' vreesde... De communistische fractie in de raad beet hem toe, dat hij het adres van de werklozen onder de tafel wilde werken door te weigeren de raad zich hierover te laten uitspreken. Deze burgemeester had zich trouwens ook al het jaar daarvoor een groot voorstander van de 'orde' getoond, door manifesten van stakende D.U.W.-arbeiders in beslag te laten nemen en een openbare stakersvergadering in Drachten te verbieden. De actievoerende werklozen uit Opeinde hadden een gezondere opvatting over wat orde en wanorde was. Op een openbare bijeenkomst, georganiseerd door het plaatselijk werklozencomité, werd dat zo geformuleerd: "Wij zijn geen ordeverstoorders, maar zijn juist bezig de orde te herstellen op de weg en in onze gezinnen (...)"

Uit: 1952. de omgekeerde stakingen in Friesland, uitgave CPN-afdeling Friesland.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019