KLASSIEK EN ACTUEEL

"(...) Ons tijdvak, het tijdvak van de bourgeoisie, kenmerkt zich evenwel door het feit, dat het de klassentegenstellingen vereenvoudigd heeft. De hele maatschappij splitst zich meer en meer in twee grote vijandelijke kampen, in twee lijnrecht tegenover elkaar staande klassen: de burgerij en het proletariaat. Uit de lijfeigenen van de Middeleeuwen zijn de poorters van de eerste steden voortgekomen; uit dit poorterschap hebben zich de eerste elementen van de bourgeoisie ontwikkeld. De ontdekking van Amerika en de omzeiling van Afrika schiepen voor de opkomende bourgeoisie een nieuw terrein. De Oost-Indische en de Chinese markt, de kolonisatie van Amerika, de ruilhandel met de koloniƫn, de toename van ruilmiddelen en goederen in het algemeen gaven aan de handel, de scheepvaart en de industrie een ongekende vlucht en leidden daarmee tot een snelle ontwikkeling van het revolutionaire element in de vervallende feodale maatschappij. (...)"

Uit:Het Communistisch Manifest, Karl Marx, Friedrich Engels.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019