Voorwaarts! Naar links!

Verkiezingen in Portugal

Avante-festival 2009. (Foto PCP)

Jerónimo de Sousa, secretaris-generaal van de Portugese communistische partij PCP, heeft op 6 september in Lissabon een toespraak gehouden op de slotmanifestatie van het jaarlijkse feest van de partijkrant Avante. Hij besteedde daarin vooral aandacht aan de komende twee verkiezingen in Portugal: op 27 september van het parlement en op 11 oktober van de gemeenteraden.

In zijn rede schilderde de Sousa de verslechteringen die een reeks van rechtse regeringen in de afgelopen decennia veroorzaakt heeft: "Het land is terechtgekomen in een situatie waarin het drastisch achteruitgaat met een versnelde vernietiging van de nationale productiecapaciteit en van de werkgelegenheid, en met een algemene verarming van de Portugezen". Hij pleitte dan ook voor een breuk met deze traditie en voor een linkse regering. Daartoe heeft de PCP een speciaal programma ontwikkeld "dat tegenover de politiek in dienst van het grootkapitaal een nieuwe politiek stelt van een economische ontwikkeling in dienst van het land en dat als centrale doelstellingen heeft: volledige werkgelegenheid als grote prioriteit; economische groei door een flinke vergroting van de openbare investeringen en van de doelmatigheid en doeltreffendheid in het gebruik van gemeenschapsgelden door vergroting en verbetering van de binnenlandse markt, groei van de export, toename van de concurrentiekracht en productiviteit van de Portugese bedrijven en de verdediging en versteviging van het nationale productieapparaat als motor van economische groei."

De Sousa herhaalde de bereidheid van de PCP om te regeren: "we zullen aan de regering deelnemen als en wanneer het Portugese volk dat wil en wanneer een breuk en een verandering van het politieke beleid door de volkswil wordt opgelegd", en hij onderstreepte de beschikbaarheid van de PCP "voor een samenwerking met allen die zich op een serieuze en overtuigende manier inzetten voor een breuk met de politiek van rechts". Hij noemde de PCP de grote oppositiekracht die in staat is impulsen te geven aan de strijd en die onlosmakelijk verbonden is met de acties en protesten van tienduizenden personen in het hele land.

De Sousa besloot zijn toespraak aldus: "Vanaf dit feest, deze plek van vreugde, broederschap en vastberadenheid zeggen we opnieuw tegen de arbeiders, de jeugd en het volk van ons land dat ze op ons kunnen rekenen, dat ze kunnen rekenen op de Portugese communistische partij, vandaag en altijd voor een beter leven en voor een rechtvaardiger samenleving, vandaag en altijd voor vrijheid, democratie en socialisme."

Samenvatting uit het Portugees door Louis Wilms.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019