Ieren staan voor beslissend referendum

De NCPN ondertekende een gemeenschappelijke verklaring van communistische en werkerspartijen in Europa met betrekking tot het afgedwongen tweede Ierse referendum op 2 oktober a.s., opgesteld door de Ierse en Griekse CP. De partijen verklaren zich solidair met de Ierse strijd om ten tweede male 'nee' te stemmen.

De afwijzing van het Verdrag van Lissabon door de Ierse bevolking in het referendum dat vorig jaar werd gehouden, evenals de eerdere afwijzing van de EU-Verdragen en de EU-Grondwet door andere volkeren in verschillende EU-lidstaten, heeft grote problemen veroorzaakt voor de regeringen en een reeks politieke machten die de monopolies dienen. Ook voor de EU, de interstatelijke imperialistische unie, die de belangen van het grootkapitaal dient.

Brussel, met de steun van de burgerlijke politieke partijen in Ierland, weigert om die reden akkoord te gaan met de uitslag van de stemming van de Ierse bevolking en verplicht het Ierse volk om opnieuw te stemmen, in de hoop dat ze bang kan worden gemaakt en haar besluit zal veranderen.

Het Verdrag van Lissabon, zoals de verdragen van Maastricht en Nice eerder, consolideert en versterkt de imperialistische strategie van de EU ten gunste van de belangen van het monopoliekapitaal.

Werknemers en de krachten van de mensen zijn nu meer bewust van het feit dat de EU niets te maken heeft met de belangen van de volkeren. Het is een unie van werkloosheid en gebrek aan werkgelegenheid, van de afschaffing van arbeids- en sociale verzekeringsrechten van de lonen, en pensioenen bevriest, van de commercialisering van gezondheidszorg, welzijn, onderwijs en cultuur. De volkeren van Europa hebben ervaring opgebouwd omdat het is bewezen in de praktijk dat de EU en haar verdragen niet alleen een schild vormen tegen de kapitalistische crisis, maar integendeel, ze versterken de winsten van het kapitaal dat de crisis veroorzaakt.

De communistische en werkerspartijen van Europa betuigen hun solidariteit met het Ierse volk, en dringen er op aan nogmaals met alle macht de antidemocratische en tegen de werkende klasse gerichte doelstellingen die inherent zijn aan de EU, het EU-militarisme en de bedreiging voor de vrede en de mensenrechten, af te wijzen. Zij dringen er op aan de EU-ultimatums en mooie beloften die het reactionaire karakter van het verdrag niet veranderen, te negeren.

In de verklaring wordt een oproep gedaan aan de werknemers in de lidstaten van de EU:

- Om hun actieve solidariteit met het Ierse volk te tonen.

- Het te ondersteunen door middel van solidariteitsboodschappen en andere vormen, daar dit immers een gemeenschappelijke strijd is en het resultaat ervan een impact zal hebben op alle werknemers in de EU.

Het Europa van de multinationals tracht op alle manieren mensen over te halen om 'ja' te stemmen. De communistische en werkerspartijen doen een beroep op de werkers om actief solidariteit te organiseren met de Ierse arbeidersklasse en de andere progressieve krachten van het land.

Zij roepen de Ierse bevolking op hun rug recht te houden en nogmaals 'nee' te stemmen en daarmee een beslissende slag toe te brengen voor een afwijzing van dit reactionaire verdrag. Zo'n resultaat zorgt voor nieuwe obstakels voor de aanval van de EU-imperialisten en zal een nieuwe impuls geven aan de strijd van de werkenden en uitkeringsgerechtigden in heel Europa.

Vorige week hadden al 21 partijen ondertekend: CP van Wit-Rusland, PVDA België, Nieuwe CP van Groot-Brittannië, CP-Brittannië, Communistische Arbeiders Partij van Bosnië-Herzegovina, CP in Denemarken, CP van Denemarken, CP van Griekenland, CP Ierland, CP van de Volkeren van Spanje, Socialistische Partij van Letland, CP van Luxemburg,

NCPN, Hongaarse Communistische en Werkers Partij, CP van Finland, CP van de Russische Federatie, Communistische en de Arbeiders Partij van Rusland, CP van Zweden, CP van Slowakije, CP van Turkije, CP van Polen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019