Jonge Tsjechische communisten niet langer illegaal

KSM-jongeren kunnen weer zichtbaar optreden zoals op foto in Praag in 2006. (Foto Flickr)

Redactie buitenland

De Communistische Jongeren van de Tsjechische Republiek, de KSM, hebben een mooie overwinning behaald: het hoogste gerechtshof van het land heeft de uitspraken van lagere rechtbanken die de KSM buiten de wet hadden gesteld, nietig verklaard.

Minstens één politicus zit daarover nu in zak en as: de minister van Binnenlandse Zaken. Die had de KSM in 2008 onwettig verklaard, om redenen die je niet voor mogelijk houdt. Hij verweet de jongeren dat ze "zich tot doel stelden de privé-eigendom van de productiemiddelen te vervangen door het collectief bezit van de productiemiddelen" en dat ze opkwamen "voor het recht van de jongeren om te vechten voor een andere maatschappij". Daarmee raakte de minister de democratische gevoelens van een groot deel van de Tsjechische bevolking. En ook vanuit het buitenland kwam er veel protest. Zodat uiteindelijk het hoogste gerechtshof de zaak weer rechttrok. Het is goed nieuws voor de KSM en een belangrijke overwinning in de strijd tegen het anticommunisme dat in de Tsjechische Republiek (en elders in Europa, nvdr) de kop opsteekt.

Solidair, 9 september 2009.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019