In Manifest 11 wordt een begin gemaakt met: 'VS en NAVO klaar voor grootste oorlog ooit in Afghanistan' door Rick Rozoff

Een fotocompilatie die de verschillende kanten van de bezetting van Afghanistan weergeeft. De ervaringen van een VS-soldaat in de oorlogen om de hulpbronnen en mondiale invloed is een leerschool in wat imperialistische belangen zijn. (Foto Wikimedia)

In Den Haag wordt volop gediscussieerd over de vraag of, maar vooral hoe Nederland betrokken moet blijven bij de oorlog in Afghanistan. In Washington worden de zaken voortvarender aangepakt: veertigduizend verse Amerikaanse militairen mogen zich gereedmaken om uitgezonden te worden. Als alles volgens de planning verloopt bevinden zich binnenkort meer buitenlandse troepen in Afghanistan dan ooit tevoren; zelfs de inmenging van de Sovjet-Unie in de tachtiger jaren was kleinschaliger. Het einde van de oorlog lijkt echter verder weg dan ooit. De kans is groter dat hij nog uitgebreid wordt tot Pakistan en wellicht Iran. Intussen pocht Ivo Daalder, de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO en geboren Nederlander, dat veertig procent van de lijkzakken die Afghanistan verlaten niet naar de Verenigde Staten vervoerd worden maar naar andere landen. De VS is inderdaad niet het enige land dat steeds dieper wegzinkt in het Afghaanse moeras.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019