Ingezonden: Solidariteitsbijeenkomst met Cuba

Cubasol organiseert op 31 oktober aanstaande een solidariteitsbijeenkomst met Cuba in gebouw 'Emma' te Utrecht (zie routebeschrijving www.emma-utrecht.nl). De bijeenkomst vindt plaats van 12.00 tot 17.00 uur. De ambassadeur van de ambassade van Cuba in Nederland, de heer Oscar de los Reyes en de heer Jorge Alfonzo, ambassaderaad, zullen inleidingen houden. Zij zullen als belangrijke thema's de ontwikkelingen met betrekking tot de blokkade tegen Cuba onder de regering van Obama bespreken en nader ingaan op de uitkomst van de Algemene Vergadering van de VN op 28 oktober, waar voor het achttiende achtereenvolgende jaar gestemd zal worden over de Cubaanse resolutie: "De noodzaak om de economische, commerciële en financiële blokkade te beëindigen die wordt opgelegd door de Verenigde Staten van Amerika tegen Cuba." (Nvdr: zie voor tekst Manifest 10). Tevens zal worden stilgestaan bij de verhoudingen tussen Cuba en Europa.

Vervolgens komt aan het woord als gastspreker de heer Andres Gomez, directeur van de marxistische online publicatie Areito Digital. Gomez was een van de oprichters van de Antonio Maceo Brigade, een pro-Castro Cubaans-Amerikaanse groep die in 1977 is opgericht. Hij is een groot bewonderaar van Fidel Castro en zet zich actief in om de communistische regering op Cuba te ondersteunen, ondanks de moeilijkheden die hij ondervindt als Cuba-supporter in Florida.

Voor de pauze bestaat de mogelijkheid om zelf een stem uit te brengen in een kaartenactie voor Cuba. Ondertekende exemplaren met een aantal kritische vragen over de betrekkingen van Nederland met Cuba zullen worden overhandigd aan minister Verhagen. De bijeenkomst zal, tenslotte, worden opgeluisterd door de Latijns-Amerikaanse klanken van de Spaanse zanger en muzikant Carlos Breton en de Paraguyaanse harpist Pablo Morale. De entree voor de bijeenkomst bedraagt: 2,50 euro.

Hierbij nodigt Cubasol u van harte uit. Kom gerust met het hele gezin en neem belangstellende vrienden en kameraden met u mee.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019