Gedicht: Met de middelen die gingen verlorenHenricus Azewijn

Met de middelen die gingen verloren

Lang leve de grote, kleine verschillen
met betrekking tot alles wat heet
wat wij min of meer erg graag willen
hebben wij het min of meer, nooit genoeg breed.

Lang leve de ernstige, minder ernstige kwalen
gaan wij altijd wel ergens onder gebukt
als wij om ons graantje min of meer balen
als wat dan ook min of meer mislukt.

Lang leve de niveaus van bewustzijn
is het bewustzijn niet al te vals
speelt zich van alles af in ons brein
velt men een oordeel, niet bepaald mals.

Lang leve de dagen van de prins
wie weet van niets, van geen kwaad
zijn wij naïef, wereldvreemd, kinds
als ongerijmdheid toch geboekstaafd staat.

Lang leve de koning is hij levend of dood
wie er ook min of meer de scepter zwaait.
Wie gedraagt zich, mísdraagt zich devoot
als de mammon gans een volk naait.

Een lang leven is ons wel of niet beschoren
bestaat er vóór geen dood een leven
met de middelen die gingen of gaan verloren
sinds er te veel bezwaren aan kleven.
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019