Van de redactie

FNV-voorzitter Agnes Jongerius moet nu alles op alles zetten om de grote weerstand onder de leden tegen de verhoging van AOW en pensioenen te vertalen in georganiseerd verzet. Geen gepolder meer, tijd voor acties!

In dit nummer van Manifest gaan we weer uitvoerig in op het verloop van de crisis. Er is geen enkele reden voor optimisme en illusies, integendeel. Centraal staat de komende periode de strijd tegen het kabinetsbesluit om de AOW én de leeftijd voor de aanvullende pensioenen in twee stappen te verhogen tot 67 jaar. De FNV is op deze punten uitgepolderd en is eindelijk bezig met een brede mobilisatie.

De afgelopen jaren nam het aandeel dat de factor arbeid kreeg van de nationale koek drastisch af. De arbeidsinkomensquote (AIQ) daalde en de kapitaalinkomensquote (KIQ) steeg aanzienlijk. Dit verschil is een goede graadmeter om te zien welke klasse aan de winnende hand is. De werkende bevolking moet het stellen met een steeds kleiner deel van het bruto binnenlands product (bbp). De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal sterker gekrompen dan eerder werd aangenomen. Ten opzichte van een jaar eerder ging de economie met 5,4 procent achteruit. In vergelijking met het eerste kwartaal ging het bbp van Nederland met 1,1 procent achteruit. Juist nu de nationale koek (tijdelijk) kleiner wordt is het zaak om het deel voor de werkende klasse te vergroten. Er is geen enkele reden om geen arbeidstijdverkorting en loonsverhoging te eisen. Geld genoeg, maar in de verkeerde zakken.

Het wordt de hoogste tijd dat de werkende bevolking de rijkdom kan gaan verdelen die toeneemt nu de arbeidsproductiviteit al jaren groeit door moderne toepassing van moderne productietechnologieën. Want er is groei genoeg, maar de verdeling van de economische rijkdom valt eenzijdig in het voordeel van degenen die toch al te veel hebben. Alleen al in België wonen bijvoorbeeld zo'n 65 Nederlandse families die in de Q500 voorkomen. Zij hebben een gezamenlijk vermogen van 11 miljard euro volgens Quote/augustus, bijna vier maal het bedrag dat nodig is om de AOW en pensioenleeftijd op 65 jaar te houden. We spreken dan overigens alleen over het zichtbare deel van de bedragen die de rijken en machtigen zich hebben toegeëigend. Miljarden aan zwartgeld zijn nog spoorloos. Het geld om mensen met pensioen te laten gaan op een leeftijd dat ze er nog van kunnen genieten is er, maar wordt opgesoupeerd door een handjevol rijken, die leven in kastelen en smijten met andermans geld. Laat de rijken de crisis betalen. Bijvoorbeeld door de bedragen die boven water komen door de jacht op zwart geld te bestemmen voor AOW en pensioenen.

Steeds meer mensen in Nederland hebben moeite met rondkomen. De komende tijd zal de werkloosheid fors toenemen. Mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, hebben veel vaker met betalingsproblemen te maken. Het aantal gezinnen met grote financiële moeilijkheden zal door de toenemende werkloosheid, maar ook de verschillende bezuinigingsmaatregelen van de regering binnenkort drastisch stijgen.

Een paar feiten

De krimpende arbeidsmarkt is vooral zichtbaar bij de uitzendbureaus. Daar was de krimp het grootst en verdwenen ook de meeste banen, zo blijkt uit cijfers van het CBS. In het tweede kwartaal waren er ruim 7,9 miljoen banen. Dit zijn er 0,9 procent minder dan een jaar eerder. In de zakelijke dienstverlening nam het aantal banen met 83.000 af. Dat zijn bijna allemaal uitzendbanen. In totaal waren er in het tweede kwartaal van dit jaar 72.000 banen minder dan in het tweede kwartaal van 2008.

Dit jaar gaan zo'n 100.000 mensen minder met herfstvakantie, verwacht het Nederlandse Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Volgens het NBTC komt dit voornamelijk door de economische crisis. Steeds meer mensen, zo'n 650.000, ruim de helft van de vakantiegangers, brengen de vakantie door in eigen land en dan het liefst in een bungalowpark. De rest gaat naar het buitenland, maar dan voornamelijk naar de ons omringende landen. "We blijven dit jaar dichter bij huis", aldus de ANWB. Duidelijke signalen dat de gevolgen van de crisis steeds zichtbaarder worden.

De Nederlandse detailhandel heeft in de maand augustus 7,7 procent minder omzet behaald dan een jaar eerder, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend. Dat is een ander helder signaal! Er werd 7,1 procent minder spullen verkocht. Net als in de voorgaande maanden was de omzet bij winkels in de non-foodsector flink lager. Ze zetten ruim 11 procent minder om.

Veroorzakers crisis aanpakken, niet de slachtoffers

Hogere eigen bijdragen en premies, hogere tarieven voor allerlei publieke diensten, zullen de aantasting van de koopkracht nog versnellen. De echte afbraakplannen zijn verschoven tot na de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. De regering heeft de bezuinigingen voor zich uitgeschoven, maar duidelijk aangegeven van plan te zijn voor tientallen miljarden te zullen gaan snoeien in de verworvenheden van de werkenden en uitkeringsgerechtigden.

De bonussen rijzen alweer de pan uit en de verkoop van financieel riskante producten neemt snel toe. De rijke elite, de bankiers, de grote ondernemers en hun politieke vrienden die de crisis hebben veroorzaakt en waarvan er heel veel juist winst maken ten gevolge van diezelfde crisis, gaan op de oude voet verder. Zij gaan gewoon door met plunderen, speculeren en uitbuiten en zullen hun privileges niet inleveren.

Zij gaan door met de bouw van luxe paleisjes in Wassenaar, het Gooi, Mozambique, Argentinië, Brasschaat en elders. De hele wereld is hun jachtterrein. In de kringen van rijken en machtigen bereidt men zich voor op het herstel van de markten en voortzetting van hun, grotendeels gelegaliseerde, plunder- en strooptochten. Hun onderlinge gevechten zoals nu gaande, waar de vrije vogel Scheringa met zijn DSB-bank wordt gekortwiekt, zullen voer bieden voor de entertainmentmedia, maar aan de maatschappelijke verhoudingen niets veranderen. Slachtoffers van hun onderlinge gevechten zijn de spaarders en werknemers (ook al staan ze op dit moment nog te applaudiseren voor hun aardige baas).

Klassenstrijd harde noodzaak om aanvallen tegen te houden

De strijd zal harder worden, zeker nu in de EU na de laatste verkiezingen een nog rechtsere wind waait dan voorheen en het Verdrag van Lissabon na het verlies in Ierland (ondanks een ruim aantal tegenstemmers: 33%) en de ondertekening van de Tsjechische en Poolse president in werking kan treden.

Er zal moeten worden geknokt om niet nog meer de dupe te worden van het gegraai, gespeculeer en de winsthonger van de heersende klasse. De werkende en uitkeringsgerechtigde bevolking zal in verweer moeten komen, actie ondernemen, de klassenstrijd opvoeren dus. De strijd tegen de AOW-verhoging eind november kan daarvoor een opmaat zijn. De aanval op de pensioenen, de flexibilisering van de arbeid, de uitholling van het ontslagrecht en verhoging van de arbeidsparticipatie zijn rechtstreeks overgenomen uit de Lissabon-agenda 2000 die in 2010 zal worden geëvalueerd.

Eenheid van verzet en gezamenlijke acties is het belangrijkste doel waaraan zal moeten worden gewerkt. Het wordt bovendien de hoogste tijd om uit het defensief te raken en niet gedwongen mee te blijven doen met het verdelen van een kleiner wordend deel van de nationale koek. Er is geld genoeg bij de elite van dit land. We zullen het daar moeten gaan halen! Het gaat om ons geld dat zij in hun zakken steken. Ze moeten van ons geld afblijven. Als we vier miljard nodig hebben voor de AOW, moeten we niet zoals de PVV schreeuwt grenzen dichtgooien, maar juist de grenzen overgaan. Op naar Brasschaat! Niet de migranten zijn de oorzaak van de toenemende problemen van de bevolking maar de rijke graaiers!

Laat de veroorzakers de crisis betalen. Handen af van ons inkomen, van onze werkgelegenheid, van onze voorzieningen. Voor sociale vooruitgang en socialisme. "Wij betalen niet voor jullie crisis".

Een ander maatschappijsysteem is dringend nodig. Het huidige kapitalistische is vastgelopen en kan alleen nog maar steeds opnieuw tijdelijk worden opgelapt tot een volgende diepere crisis.

Ook nu plaatsen we een aantal artikelen alleen op de website onder een aparte rubriek actueel. Wie niet over internet beschikt kan ons verzoeken die artikelen te printen en op te sturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook op de website, waar we de artikelen - steeds zichtbaar op de eerste pagina - zullen plaatsen. De redactie van Manifest hoopt op deze manier de noodzakelijke argumenten tegen de kapitalistische medialeugens zo breed mogelijk te verspreiden. (zie www.ncpn.nl).

Deze keer op de website:

  1. De noten behorende bij GEAB/37 (zie Manifest 10).
  2. Verkiezingen in Duitsland (Marcel de Jong).
  3. (Juridische) strijd voor 'DE VIJF' gaat door (Thomas Janssen).
  4. Oproep solidariteitsbijeenkomst met CUBA op 31 oktober.
  5. Cubaanse resolutie tegen DE BLOKKADE voor Alg. Verg. van VN.
  6. Nieuwsbrief 28 'FNVvechtvoorjerecht'.
  7. Barack Obama en de Nobelprijs voor de Vrede.
  8. Nieuwe aanval van bedrijfsleven op onderwijs (Ron Verhoef).
  9. Iran biedt SCO energie en doorvoerwegen.
  10. Democratische overwinning Joma Sison gehekeld door PVV (Maarten Muis)
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019