Democratische overwinning Sison gehekeld door PVV

Professor Joma Sison samen met zijn vrouw direct na de vrijlating uit de Scheveningse gevangenis in 2007.

Redactie binnenland

Op 30 september jongstleden sprak het Europese Gerechtshof van Eerste Aanleg (ECFI), het hoogste Europese gerechtshof in zulke gevallen, zich uit over de zaak Sison. Het gerechtshof oordeelde dat Sison op onrechtmatige gronden op de terroristenlijst was gezet en eiste volledig rechtsherstel.

Joma Sison, bekende Filippijnse politieke vluchteling in Nederland, werd in 2002 beschuldigd van terrorisme, na gefabriceerde aanklachten door de Filippijnse veiligheidsdienst. Een dienst die direct verantwoordelijk is voor het laten verdwijnen, met indirecte steun van de VS, van tientallen politieke activisten per jaar.

Professor Sison, bekend van zijn politiek-economische analyses van de Filippijnse samenleving en het imperialisme en consulent van de NDFP in de vredesbesprekingen met de Filippijnse overheid, verloor door de beschuldiging van terrorisme zijn spaartegoeden, zijn uitkering, was niet meer verzekerd voor ziektekosten, had geen recht meer op een woning en geen recht meer om te reizen. Daarbij werd hij in de media publiekelijk veroordeeld, wat leidde tot een onrechtmatige arrestatie in 2007.

Het brandmerken als terrorist van een marxistisch wetenschapper als Joma Sison was een nieuwe stap in de toenemende repressie in Europa en de rest van de wereld na de aanslagen in de VS op 11 september 2001. Het is dan ook een saillant detail dat de enige politieke partij die kritische vragen stelde over deze gerechtelijke overwinning de PVV van Geert Wilders was.

Deze extreemrechtse partij vroeg aan de minister van Justitie onder meer waarom Joma Sison niet snel uitgeleverd kon worden aan de Filippijnen, wetende dat zoiets gelijkstaat aan een doodvonnis. Wilders ontmaskert zich hierbij niet alleen als antidemocratisch, omdat Sison iedere keer bewezen heeft het recht aan zijn kant te hebben, maar schaart zich ook in de groep van de rabiate anticommunisten, die in elk links politiek verzet een daad van terrorisme ziet.

DEFEND, het comité dat zich inzet voor democratische rechten, roept alle progressieve krachten in Europa op druk uit te oefenen op de Nederlandse regering om de politieke vervolging van Sison te staken. Tevens moet het verlenen van steun door de Nederlandse overheid aan de grove staatsrepressie op de Filippijnen worden aangeklaagd. Ook hier laat de regering haar oren hangen naar het bedrijfsleven dat grove winsten behaalt op de Filippijnen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019