Ingezonden: Brief aan minister Verhagen

Geachte minister Verhagen,

De Europese Commissie heeft afgezien van sancties tegen Cuba en gekozen voor de dialoog zonder voorafgaande voorwaarden. Europa onderzoekt een voorstel van Cuba (januari 2009) om over mensenrechten te praten. Een vijftal landen van West Europa hebben reeds stappen gezet op ministerieel niveau. Wij dringen aan op een dergelijk bezoek uit Nederland aan Havana. Het toont de oprechtheid van de wil om de relatie met Cuba te normaliseren. Ook geeft het onze regering een ervaring van de verworvenheden en problemen, waar Cubanen dagelijks mee te maken hebben.

Met vriendelijke groeten, namens het Solidariteitscomité CubaSol,

Corrie van Dijk, 2de secretaris

Ondergetekende steunt dit initiatief (naam, postcode en huisnummer)

De campagne begint eind november als de kerstpostzegels er zijn.

Uit: Nieuwsbrief van het Solidariteitscomité CubaSol
Secretariaat: Enk 69 - 7621 EP - BORNE - joopzwart@planet.nl
Of: Keggedreef 15 - 3561 JP - UTRECHT - corrie.van-dijk@planet.nl

Websites: http://www.cubadefend.nl en http://www.cubasol.nl

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019