KLASSIEK EN ACTUEEL

"(...) Men heeft naar voren gebracht dat met de opheffing van het privébezit alle activiteit zou ophouden en een algemene luiheid zou intreden. Volgens deze bewering zou de burgerlijke maatschappij reeds lang aan luiheid ten gronde moeten zijn gegaan, want zij die in de burgerlijke maatschappij werken, verwerven niet en zij die daarin verwerven, werken niet. Heel het bezwaar komt neer op de tautologie dat er geen loonarbeid meer bestaat zodra er geen kapitaal meer bestaat. Alle tegenwerpingen die tegen de communistische toe-eigenings- en productiewijze van de materiële producten worden gemaakt, heeft men ook uitgebreid tot de toe-eigening en voortbrenging van de geestelijke producten. Zoals voor de bourgeois het ophouden van de klasseneigendom het ophouden van de productie zelf betekent, zo is voor hem het ophouden van de klassenbeschaving identiek met het ophouden van de beschaving in het algemeen. De beschaving waarvan hij het verlies betreurt, betekent voor de enorme meerderheid dat zij tot machines wordt gemaakt. Maar bindt met ons de strijd niet aan door aan uw burgerlijke voorstellingen van vrijheid, recht, beschaving enz. de afschaffing van de burgerlijke eigendom af te meten. Uw ideeën zelf zijn producten van de burgerlijke productie- en eigendomsverhoudingen, zoals uw recht alleen maar de tot wet verheven wil van uw klasse is, een wil waarvan de inhoud wordt bepaald door de materiële levensvoorwaarden van uw klasse. (...)"

Uit:Het Communistisch Manifest, Karl Marx en Friedrich Engels, 1848.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019