Voorpagina

Demonstratie ABVAKABO Amsterdam 20 januari 2010 (Foto Actie Amsterdam Stephanie Muis-Pabst)
Voedselbank

Ook in Amsterdam, georganiseerd door afdeling Amsterdam van ABVAKABO FNV, werd op 20 januari gedemonstreerd door ambtenaren, maar ook door de GVB-chauffeurs tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. Het was een kleine groep strijdbare werkers die aanwezig was op het Beursplein. Het aarzelende en halfslachtige optreden van de FNV-leiding versterkt de verwarring aan de basis over de vraag of strijden nog zin heeft. Juist nu we aan de vooravond staan van nieuwe hevige aanvallen op loon, uitkeringen, sociale zekerheid en arbeidsvoorwaarden dient de FNV duidelijk en consequent stelling te nemen. Het aantal mensen dat zich noodgedwongen tot voedselbanken moet wenden in een van de rijkste landen op de wereld is al schrikbarend gestegen. De rijken worden rijker, de armen armer en er komen steeds meer armen bij. Inmiddels zijn de acties tegen de nullijn voor ambtenaren werkzaam bij gemeenten, provincies en waterschappen gestart en hebben acties bij AKZO en DSM de eerste resultaten opgeleverd. Alleen strijd kan verdere verslechteringen voorkomen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019