Afsluiting Financiële Campagne voor partij en krant 2009

Verantwoording 2e halfjaar 2009:

J.A.te E.5,-;C.B.te A.50,-;C.B.te R.100,-;R.B.te G.15,-;H.B.te R.30,-;W.B.te G.7,50;H.B.te R.25,-;W.B.te L.10,-;A.B.te A.10,-;L.B.te K.10,-;J.B.te A.10,-;T.B.te Z.100,-;J.C.te E.20,-;I.C.te U.5,-;C.D.te U.100,-;P.D.te Z.30,-;J.E.te G.10,-;T.E.te W.10,-;J.E-W.te B.25,-;B.F-V.te G.50,-;F.F.te U.25,-;W.F.te L.23,-;E.G.te V.25,-;C.G-H.te B.10,-;W.G.te H.25,-;J.G.te P.15,-;A.G.te U.75,-;C.G.te A.30,-;D.G.te g.20,-;H.G.te G.10,-;J.G.te H.100,-;H.G.te T.100,-;A.H.te Y.50,-;J.H.te G.15,50;K.H.te G.50,-;G.H-G.te D.10,-;M.H.te A.13,50;R.H.te G.30,-;C.H.te A.25,-;E.H.te V.5,-;E.H.te E.40,-;J.J.te W.5,-;H.J.te G.140,-;H.K.te W.8,-;M.K.te L. 10,-;G.K.te Z.25,-;D.K.te A.10,-;G.K.te A.50,-;K.L.te G.40,-;J.L.te G.25,-;P.L.te A.8,-;S.L.te H.10,-;H.L.te A.15,-;M.M.te V.50,-;R.M.te H.10,-;S.M.te A.10,-;F.M.te A.10,-;I.M.te M.15,-;R.M.te E.50,-;A.M.te R.10,-;J.M.te A. 10,-;A.N.te A.25,-;H.N.te E.6,-;G.N.te G.5,-;D.O.te B.25,-;A.P.te A.15,-;J.P.te Z.10,-;T.P.te H.10,-;J.P.te L.45,-;H.P.te A.25,-;L.P.te C.10,-;J.R.te M.50,-;M.R.te V.25,-;J.R.te A.20,09;H.R.te A.50,-;P.R.te A.100,-;P.R.te G.15,-;A.R.te P.250,-;R.S.te A.100,-;S.S.te L.20,-;R.S.te A.20,-;J.S.te G.20,-;J.S.te H.25,-;A.S.te G.20,-;R.S.te Z.10,-;P.S.te D.50,-;L.S.te H.10,-;A.S.te F.25,-;G.S.te M.50,-;G.S.te A.15,-;M.S.te N.75,-;N.S.te R.25,-;O.S.te A.10,-;K.S.te B.10,-;J.S.te A.25,-;I.S.te A.30,-;B.T.te P.20,-;J.T-Z.te L.25,-;W.V.te T.25,-;T.V.te T.30,-;S.V.te H.10,-;A.V.te T.936,-;W.V.te A.10,-;R.V.te V.15,-;A.V.te A.25,-;N.V.te Z.15,-;C.V.te H.5,-;D.V.te T.45,-;E.V.te U.40,-;P.V.te W.25,-;H.W.te L.10,-;H.W-V.te R.10,-;B.W.te O.200,-;H.W.te M.20,-;K.W.te H.5,-;L.W.te L.30,-;L.W.te G.50,-;N.W-K.te B.50,-;G.W.te E.70,-.

Bijtellen: 4.727,59 euro!

+Extra gestort bij het abonnementsgeld: 959 euro!

De tussenstand uit mei was: 6.194,34 euro

Totaal Campagne 2009: 11.880,93 euro

Alle gevers van kleine en grote bedragen, bedankt en gefeliciteerd. Dit resultaat maakt het weer mogelijk om veel van de gestelde doelen te verwezenlijken:

De rol van de communistische pers is onmisbaar in de sociale strijd tegen de gevolgen van de crisis en ook in dure verkiezingscampagnes. Dit blijft mogelijk door de solidariteit en de giften van leden en lezers, waarop nooit vergeefs een beroep wordt gedaan.

We riepen op: Doe ook in 2010 weer mee.

En inderdaad, de eerste etappe van de Financiële Campagne 2010 geeft al een prachtig resultaat te zien:

Kerst-Nieuwjaarsactie voor de Financiële Campagne 2010:
Eerste tussenstand (op 22 januari) 5.056,45 euro!
Afdeling Lemsterland bracht daarvan 1.263,90 bijeen!
De verantwoording volgt in de volgende krant.

Voor de Financiële Commissie NCPN en MANIFEST,
Job Pruijser, voorzitter NCPN.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019