Afscheid van Cipto

A. Moenan (Cipto)

Op 24 en 26 januari jl. hebben we bedroefd afscheid moeten nemen van onze Indonesische kameraad

A. Moenan
Ashar Sutjipto Munandar
weduwnaar van
Siti Toyimah

'Cipto', onder welke naam wij hem kenden, overleed geheel onverwacht in de leeftijd van 85 jaar op 18 januari 2010 als gevolg van complicaties na een hartoperatie. Ver weg van zijn geliefde en warme Indonesië in het koude Nederland. Daartoe gedwongen door het Suharto-regime dat verantwoordelijk is voor de massale moord op communisten of op progressieven waarvan men dacht dat ze sympathiseerden met de PKI en op supporters van Bung Karno, president Sukarno. De coup van Suharto, gesteund door de CIA, dwong heel veel kameraden zich elders op de wereld te vestigen, waardoor veel tragische scheidingen tussen familieleden plaatsvonden.

'Cipto' was het officiële contact tussen de Indonesische vrienden in Nederland en de NCPN. Met enige regelmaat werd er overleg gevoerd over tal van politieke zaken. De ritjes naar het Rotterdamse Ommoord, waar hij woonde, waren altijd vruchtbaar. Zijn levenservaringen, opgedaan tijdens zijn voortdurende strijd voor rechtvaardigheid en tegen politieke onderdrukking, waren een bron voor goede raad en wijs inzicht en intelligente stellingnames. Juist nu in Indonesië de spanningen weer toenemen zouden zijn adviezen en beoordelingen van groot belang geweest zijn. We verliezen met 'Cipto' een belangrijke adviseur, een innemend hartelijk mens, maar zijn getroost met de gedachte dat de Indonesische gemeenschap in Nederland het gedachtegoed van 'Cipto' zal bewaken en verder zal uitdragen.

Namens het partijbestuur van de NCPN,
Wil van der Klift, internationaal secretaris.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019