Herdenk de Februaristaking 1941

Op donderdag 25 februari 2010 herdenken wij weer dat tienduizenden Amsterdammers op 25 februari 1941 het werk neerlegden uit protest tegen de jacht op joodse landgenoten door de Duitse bezetters en hun Nederlandse handlangers. Nog diezelfde dag en de dag erna werd in de Zaanstreek, Hilversum, Weesp, Haarlem, Velsen en Utrecht eveneens gestaakt.

Ook toen leidden verschillen in levensstijl, in godsdienst en opvattingen soms tot spanningen tussen bevolkingsgroepen. Maar over één zaak waren de stakers het roerend eens: de vervolging van de joodse medeburgers was afschuwelijk. Mensen vanwege hun afkomst discrimineren en ze vervolgen; dat was absoluut onaanvaardbaar.

Ook nu zijn er soms wrijvingen tussen mensen met verschillende achtergronden. Joodse Nederlanders hebben weer met bedreigingen te maken. Opnieuw worden mensen, zoals niet-westerse allochtonen, aangesproken op hun afkomst of religie. Homoseksuelen worden geconfronteerd met molestaties en ook op andere terreinen worden mensen soms buitengesloten. Daartegen moeten wij ons verzetten. Als burgers moeten we manieren blijven vinden om vreedzaam samen te leven.

Gruwelijke ontwikkelingen zoals die tijdens de Duitse bezetting zijn nu onmogelijk, omdat onze rechtsstaat is gebaseerd op fundamentele mensenrechten. Maar we moeten zorgen dat die rechten ook behouden blijven. Niets gaat vanzelf.

De Februaristaking 1941 staat symbool voor solidariteit, saamhorigheid, tolerantie en gelijkwaardigheid en voor strijd tegen rassenwaan. Het is in die geest dat wij jaarlijks de stakers van toen herdenken en eenieder oproepen tot deelname aan de herdenking op 25 februari 2010.

Comité Herdenking Februaristaking 1941Gemeentebestuur van Amsterdam

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019