Verkiezingsprogramma NCPN-Amersfoort, lijst 11

"Wij hebben niet de pretentie om alles van bovenaf te regelen, dat leidt soms tot mislukking. Met dit ontwerp willen we als NCPN samen met de burgers van Amersfoort de voor- en nadelen van het terugbrengen van bedrijven in gemeenschapshanden onderzoeken.

Het kapitalisme is niet zo vrij als het dagelijks wordt voorgesteld. Dagelijks worden vele mensen geconfronteerd met de ook lokale Amersfoortse uitwassen. Steeds meer controle, camera's, ID-controle en het vastleggen van gegevens in computerbestanden. Van privacy is steeds minder sprake.

De grote onzekerheid komt tot uitdrukking in de vragen zoals: heb ik morgen nog mijn woning, baan, en andere elementaire voorzieningen? Is mijn gezondhed niet in gevaar?

We zagen dit bij woningbouwer Hoogevest, Norit, etc. Dagelijkse verslechteringen in de huishoudelijke zorg WMO met ongekwalificeerde schoonmakers. De voedselbank is een schande voor het systeem en een vernedering voor mensen!

Nederland is een van de rijkste landen ter wereld. Alleen merken de mensen met de lagere inkomens hier weinig van. Als de gelden eerlijk verdeeld werden zou de voedselbank nooit het daglicht hebben gezien.

De crisis van het kapitaal is mede ontstaan door overproductie van goederen en een te lage koopkracht van de mensen die iedere dag keihard werken. (Voorbeeld: aannemers gaan failliet terwijl er woningnood is. Ander voorbeeld zijn de talloze oude auto's op de weg, terwijl autofabrieken worden gesloten. Oude auto's zijn bovendien slecht voor het milieu).

De werkenden hebben weinig in te brengen over de winsten die zij produceren. De winst verdwijnt naar de beurzen met vaak rampzalige afloop, denk maar aan de pensioenfondsen en uw eigen spaarcenten. Het Icesave schandaal heeft bewezen hoe gevaarlijk dit soort casinokapitalisme is. Binnen enkele uren kunnen er miljoenen verdwijnen.

In de jaren '90 moest alles wat nog een beetje van de bevolking en gemeente was zonodig op de vrije markt. Energie, kabel, water, afvalverwerking et cetera. Alles moest concurrerend zijn onder het mom van 'vrije marktwerking'. Privatiseren van (nuts)bedrijven heeft slecht uitgepakt voor burgers, daar hebben zij ondertussen ervaring mee. De prijzen zijn niet gedaald, maar meestal gestegen. De service is achteruitgegaan, het onderhoud verslechtert en er is nog nauwelijks zeggenschap. De gemeente heeft door deze verkoop van nutsbedrijven miljoenen in spaarpotjes zitten, kapitaal dus om bedrijven in gemeenschapshanden terug te brengen!

De NCPN is van mening: "Breng zoveel mogelijk bestaande en nieuw op te zetten bedrijven onder het beheer van de gemeente en delegeer verantwoordelijkheid naar de gemeenteraad en o.a vakbonden en belangenorganisaties. Door het ontslaan van werknemers in de marktsector gaat veel kennis verloren. De gemeente kan in deze crisis als betrouwbare werkgever sturing geven samen met de vakbeweging aan scholing. Werk binnen de gemeente biedt economische zekerheid voor zowel gezinnen als alleenverdieners. De gemeente kan werkbedrijven oprichten in de financiële sector. Zij heeft ervaring met de gemeentelijke kredietbank. Hier ligt de aansluiting voor uitbreiding naar een 'Volksbank'. Doorzetten nationaliseren ABNAMRO op lokaal niveau."

Energie, water en afval

Distributie van energie en water, momenteel een item, denk aan belasting op transport van energie waar consumenten steeds meer voor betalen. Hier liggen mogelijkheden via de oude structuren van het gemeentelijk energiebedrijf en de tientallen miljoenen die gemeente en provincies hebben ontvangen via de aandelenverkoop REMU etc. Neem als voorbeeld de rioolbelasting en haak aan als nieuw Werkbedrijf Gemeente Amersfoort. Afvalbedrijf ROVA terug in handen van de gemeente.

Gezondheidszorg

De gemeente start een onderzoek over de mogelijkheden in het nieuw te bouwen ziekenhuis naar academische voorwaarden van beleid en beloning (naar het voorbeeld van academische ziekenhuizen UMC en of Cuba) van het personeel in de richting van zelfbeheer. Onderzoek en ontwikkel als gemeente verzekeringspolissen tegen ziekte et cetera. Hoeveel mensen zijn niet verzekerd in Amersfoort?

Ervaring en aansluiten bij de GGD-structuur, versterk de lijnen en samenwerking met de consultatiebureaus en nieuwe wijkposten in buurten en op scholen. Mensen in arme buurten leven korter en ongezonder. Er zal gemeentelijk beleid moeten komen ten opzichte van ongezonde bedrijven, vestiging, reclame et cetera.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) mag niet worden uitbesteed aan schoonmaakbedrijven. Noodzaak is de oprichting van een gemeentelijke zorginstelling met service en respect naar de ouderen en mensen met een beperking die een waardig leven verdienen.

De acties van de werkers in de Thuiszorg, waar NCPN-leden zij aan zij met SP en anderen staan, hebben aangetoond dat er resultaat geboekt kan worden. De hele Tweede Kamer stelt verdere aanbesteding van de Thuiszorg ter discussie. Het is een unieke kans voor een nieuw Amersfoorts stadsbestuur, met de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad om definitief af te rekenen met de aanbesteding! Laat Amersfoort de eerste stad worden in Nederland die de Thuiszorg voor haar bewoners in eigen handen neemt! De NCPN wil dat Amersfoort daarin een voorbeeldfunctie heeft voor andere gemeentes!

Wonen

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) komt volledig in handen van de gemeente, zonder teveel schadeloosstelling aan de projectontwikkelaars. Zij hebben hun zakken genoeg gevuld. Het nieuwe Gemeentelijk Woningbedrijf krijgt het gehele onroerendgoedbezit van de gemeente in handen en gaat vooral samenwerken met die woningcorporaties die aantoonbaar geen speculantengedrag vertonen. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid de woningcorporaties te integreren in haar eigen woningbedrijf. Huurdersverenigingen krijgen beslissingsbevoegdheid. Hypotheken worden aangeboden door de gemeentelijke Volksbank en Kredietbank tegen een betaalbare rente en zonder winstoogmerk.

Werken

De gemeente neemt gezamenlijk met onder andere de Volksbank, initiatieven en onderzoekt mogelijkheden voor deelname in de energie-, communicatie-, bouw-, ict-, transport-, parkeer- en middenstandsectoren, waar mogelijk sticht zij joint ventures. Zij onthoudt zich van beursgangen voor deze nieuwe op te richten bedrijven, analoog aan b.v. Campina en de Rabobank. Voor iedere baan een rechtvaardige beloning. Geen slavenbaantjes of gedwongen tewerkstelling in lagelonenbanen.

Zeggenschap

Betrokkenheid van burgers betekent niet eenmaal per vier jaar het rode potlood hanteren. Wij denken aan referenda om zaken die nogal wat voeten inde aarde hebben via internet te regelen. De minimumleeftijd is 16 jaar.

De media- en communicatieafdeling van de gemeente werkt dit uit. Er komt een fusievoorstel om te geraken tot een betrokken Amersfoortse Radio en Televisiezender. Een andere mogelijkheid is fuseren met RTV Utrecht.

Overige punten

Laat de rijken hun crisis betalen!

Eerst de mensen, niet de winst!

Namens de NCPN,
Hein van Kasbergen,
Secretaris NCPN Amersfoort.

AMERSFOORT LIJST 11

  1. Bert Koster
  2. Hein van Kasbergen
  3. Piet Schouten
  4. Jordy Klabbers
  5. Freek Geurds
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019