Verkiezingsprogramma NCPN-Twente

Voor een menswaardig bestaan kiest communisten weer in de raad

Werkgelegenheid

De NCPN-afdeling Twente komt op voor de belangen van de werkenden en de werkzoekenden

Er is in het huidige, kapitalistische systeem een moordende concurrentie om nog winst te kunnen maken. Zeker nu er overal crisis is. Daarom is er zo veel werkloosheid. De mensen die werk hebben werken zich kapot en de mensen die geen werk hebben komen daardoor niet aan de bak.

De NCPN vindt het kapitalisme het probleem.

Het systeem is niet in staat om voor iedereen te voorzien in zijn/haar levensbehoefte. Dat systeem levert veel te veel problemen op. De huidige crisis is het bewijs dat het kapitalisme niet geschikt is om alle mensen een volwaardig bestaan te geven, een passende baan en passend inkomen.

De NCPN treedt actief op voor meer en volwaardige werkgelegenheid, passende arbeid en werk voor iedereen.

De NCPN vindt dat er in de regio Twente/Enschede een nieuwe economische motor bij moet komen.

De gemeente Enschede moet een grote landelijke overheidsdienst naar Twente zien te krijgen om zo voor meer en echte werkgelegenheid te zorgen.

De NCPN vindt het logisch dat het vliegveld blijft bestaan en eist dat het Enschedese stadsbestuur vliegveldgerelateerde industrie gaat aantrekken.

Geen nachtvluchten; geen grote aantallen vliegbewegingen; geen gemeentelijke subsidies.

Koopkracht

De NCPN treedt plaatselijk, regionaal en landelijk ook op voor koopkrachtverbetering voor met name van mensen met lage lonen en lage uitkeringen.

Het kapitalisme en het bankwezen veroorzaken problemen voor alle groepen in de samenleving. Dat moet snel afgelopen zijn. De NCPN treedt in het voetspoor van de oude CPN voor een socialistische maatschappij waar m.n. de banken genationaliseerd zullen zijn.

De NCPN eist stopzetten van de dwang om werkzoekenden alle arbeid te laten accepteren en te korten op uitkering als dit niet lukt.

De NCPN vindt dat mensen in de bijstand mogen bijverdienen tot wel 250 euro per maand.

Volgens de overheid zijn er geen prikkels om mensen aan het werk te krijgen. Dat is niet waar. Om te bewijzen dat de overheid dat meent, dient ze het bijverdienen dus toe te staan.

Gesubsidieerde arbeid moet blijven bestaan, maar wel met volwaardig loon.

Het minimumloon moet snel omhoog. De NCPN steunt alle initiatieven om het minimumloon omhoog te krijgen.

Er moet meer werk komen voor laaggeschoolden, maar natuurlijk ook voor alle andere lagen van de bevolking.

Meer werk in de regio Enschede voor ongeschoolden en laaggeschoolden. Volwaardig werk voor iedereen.

Sociale werkplaatsen horen voor mensen te zijn waar het oorspronkelijk voor is bedoeld.

De sociale werkplaatsen worden meer en meer bemenst door mensen waar de sociale werkplaatsen niet voor zijn bedoeld. Er is sprake van verdringing.

Re-integratieadviesbureaus afschaffen en het geld anders besteden.

De financiële middelen om werkgelegenheid te creëren gaan op aan de verkeerde dingen. Er moet echt sprake zijn van een baan, anders scholing aanbieden.

Het Workstep-programma dient te worden afgeschaft.

Plannen als Workstep zijn uit de tijd.

De NCPN is voor scholing gekoppeld aan een baan of algemene ontwikkeling.

Enschede moet een eigen thuiszorg opzetten. Thuiszorgorganisaties dienen controleerbaar te werken. Zorg is meer dan alleen schoonmaak.

Indicatie moet opnieuw worden vastgesteld.

Wonen

De NCPN is voor lage woonlasten, m.n. betaalbare huurwoningen.

De NCPN is voor het ombouwen van leegstaande kantoorpanden tot betaalbare woningen.

Mobiliteit

De NCPN is voor gratis fietsenstalling bij station en stimulering gebruik overige fietsenstallingen.

De fietsenstallingen bij V&D en bij het station moeten 24 uur open zijn.

Op zaterdag moet er gratis openbaar vervoer komen dat dan structureel betaald moet kunnen worden via de parkeertarieven.

De NCPN is niet tegen auto's, maar gratis openbaar vervoer kan best uit de parkeergelden worden geregeld.

De minima krijgen een mobiliteitstoeslag; vergelijkbaar en minimaal gelijk aan het fietsenplan van gemeentepersoneel.

De NCPN is voor meer en betere openbare toiletten.

Onderwijs, zorg, sport, etc.

De NCPN is voor openbaar onderwijs. Onderwijs moet integratie bevorderend zijn. Onderwijs dat de integratie niet bevordert, niet steunen.

Er moeten bewegingstoeslagen komen.

De NCPN wil zich hard maken voor het herstellen van de basiszorg en deze uit te breiden.

Bewegingslessen en/of sportlessen moeten deels gratis kunnen zijn.

Schoolzwemmen en sporten hoort bij het onderwijs voor iedereen.

Het schoolzwemmen en het sporten met school of de buurt moet gratis zijn. Zeker als kinderen nog leerplichtig zijn.

Het oude club- en buurtwerk moet in Enschede in ere hersteld worden.

Elke school moet een conciërge hebben.

Overigen

De NCPN is tegen het afstoten van nutsbedrijven, gas, water, energie, licht en vuilverbranding.

De NCPN wil betere voorlichting om de bevolking meer te kunnen laten gebruikmaken van de regels, m.b.t. belastingaftrek, bijzondere bijstand, etc. Meer mogelijkheden voor burgers om aan het woord te komen in de media.

Opvang daklozen in Enschede moet veel beter. De NCPN vindt dat iedere uitgeslotene in Enschede minimaal recht heeft op een paar vierkante meter woonruimte, d.w.z. minimaal een eigen bed en eigen vaste bergruimte.

De formulierenbrigade dient uitgebreid te worden tot alle regel- en wetgeving van de overheid. Dit werk moet onder de cao vallen.

Onder een veilige stad verstaat de NCPN: geen discriminatie t.a.v. kleur, sekse en overtuiging.

Preventie meer richten op herstel en uitbreiding mogelijkheden voor voorzieningen voor mensen, zodat zij kunnen werken aan een volwaardig inkomen. Daarvoor moeten zij volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

De NCPN staat voor werk en inkomen

De mens centraal, niet de winst

Tegen de crisis: kiest communisten weer in de raad

Zie voor verdere toelichting onze website: https://www.ncpn-twente.nl

Afdeling Twente
Nieuwe Communistische Partij-NCPN,
Schopmanlanden 22, 7542 CN Enschede
053 - 4763881

KANDIDATEN ENSCHEDE: LIJST 10

  1. Corry Westgeest
  2. Rik Min
  3. Henk van der Pluijm
  4. Joke Stip-Postma
  5. Mark Jan Smit
  6. Geki Luiten
  7. Ritchie Bokma
  8. Marco Hanekamp
  9. Eddie Hogerwaard
  10. Gerrit Wooldrik
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019