Verklaring van het Politiek Bureau van de Communistische Partij van Israël

Onze principiële en praktische verantwoordelijkheid om te strijden tegen fascisme en racisme

MK Muhammad Barakeh is de voorzitter van Hadash - Democratisch Front voor Vrede en Gelijkheid (DFPE) en lid van het Politiek Bureau van de Communistische Partij van Israël (CPI). Met instemming van de leiding van de CPI en DFPE zal hij in januari (*) deel uitmaken van de Israëlische parlementaire delegatie voor de herdenking van de Internationale Dag van de Bevrijding van het Dodenkamp Auschwitz door het Rode Leger. Zijn deelname is een duidelijke uiting van de ideologische en politieke lijn die de CPI en DFPE al sinds jaren volgen.

27 januari, de dag van de bevrijding van Auschwitz door het Rode Leger, is door de Verenigde Naties uitgekozen als de Internationale Herdenkingsdag voor de slachtoffers van fascisme en de Holocaust. Gedurende de hele 20e eeuw hebben de communisten de strijd tegen fascisme en racisme geleid. Wij zijn trots op deze strijd en verbinden ons zowel nu als in de toekomst aan de daarbij behorende menselijke waarden.

De Holocaust, de vernietiging van het Europese Jodendom, is een onlosmakelijk onderdeel van het racistische wezen en de monsterlijke praktijk van het fascisme. De lessen uit de Holocaust zijn universeel en menselijk. Het is zowel een humane als een communistische plicht om die periode te analyseren en een plaats te geven. Voor ons is het ook een zeer hedendaagse les. Geen volk is immuun voor fascisme en racisme. Deze gevaren bestaan ook in de Israëlische maatschappij en om de strijd daartegen te kunnen voeren moeten wij in de Israëlische samenleving een breed democratisch front van verzet en actie organiseren.

De CPI is zich er goed van bewust dat de Israëlische gevestigde orde er in de afgelopen jaren alles aan heeft gedaan om de Holocaust te misbruiken ten gunste van de officiële Israëlische propaganda. Daarmee wordt een onjuiste verbinding gemaakt met de Holocaust. Als Communistische Partij van Israël is het onze plicht om bij te dragen aan de strijd tegen het misbruik van de herinnering aan de Holocaust, die wordt gebruikt voor de rechtvaardiging van de huidige bezetting door Israël. Het is geen oplossing om voor het thema Holocaust weg te lopen of het onderwerp te vermijden. Het vraagstuk op een goede manier benaderen betekent dat we de universele herdenking van de gebeurtenissen en de herdenkingsceremonies voor de slachtoffers van het nazisme niet uit handen geven aan de Israëlische gevestigde orde.

Het feit dat de dag waarop het Rode Leger Auschwitz heeft bevrijd is gekozen als de Internationale Herdenkingsdag voor de slachtoffers van het fascisme en de Holocaust, was een belangrijke mijlpaal in de internationale progressieve strijd. De strijd tegen de pogingen om de doorslaggevende rol die de Sovjet-Unie heeft gespeeld in de nederlaag van het nazi-beest te bagatelliseren en uit te wissen. In Israël maakte de CPI vele jaren deel uit van de voorhoede in de strijd voor de herdenking van '9 mei - Dag van de Overwinning op Nazi Duitsland', zelfs in tijden dat de Israëlische gevestigde orde ervoor koos om die beslissende gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid volledig te negeren.

Als onderdeel van de wereldwijde communistische en progressieve beweging zal de CPI zich actief blijven inzetten voor de herinnering aan de overwinning op het nazisme en de bevrijding van Auschwitz door het Rode Leger, ook op internationaal niveau.

Onze deelname aan de parlementaire delegatie is het gevolg van ons historisch en strategisch besluit om een actieve rol te spelen in de Israëlische parlementaire arena. Dat besluit is voor ons een onlosmakelijk onderdeel van onze strijd om de Israëlische publieke opinie aan onze kant te krijgen, met als doel grote politieke veranderingen teweeg te brengen in ons land. Wij zijn onderdeel van de Knesset [nvdr: parlement van Israël]. Wij boycotten het parlement niet, nog zijn activiteiten, maar zien het als een arena voor politieke strijd, waarin wij staan voor onze waarden en principes. Een parlementaire delegatie is geen regeringsdelegatie. In een parlementaire delegatie geeft iedere deelnemer uiting aan de visies en waarden van zijn partij.

Al vele jaren verzet de CPI zich tegen de gevaarlijke en vernietigende politiek van de Israëlische regeringen. We strijden tegen hen met alle kracht die we hebben en in alle politieke arena's. In deze strijd verwerpen wij de pogingen om het volk van Israël te vereenzelvigen met de regering van Israël. We willen de regering van Israël vervangen. Het volk van Israël willen we overtuigen.

Naast het principiële ideologische belang van onze deelname aan het bezoek aan Auschwitz ziet de CPI het als een belangrijke daad in de hedendaagse politieke strijd. Geconfronteerd met het gevaar van extreem-rechts in Israël, stellen de CPI en Hadash-DFPE een politieke basisvraag, namelijk wie zal wie isoleren: zal rechts Israël erin slagen linkse Israli's en de Arabische bevolking te isoleren, of slagen wij erin hen te isoleren? In de publieke discussie rond het bezoek van MK Barakeh aan Auschwitz zien we een uitstekend voorbeeld van hoe wij in de praktijk in staat zijn om, rond een rechtvaardig doel, extreem-rechts te isoleren, zowel in de publieke opinie in Israël als zelfs in de Knesset, ondanks de problematische politieke samenstelling.

Het Politiek Bureau van de CPI wenst MK Barakeh veel succes voor zijn reis naar Auschwitz. We roepen partijleden en sympathisanten, Hadash-leden en sympathisanten op om actief deel te nemen aan de discussie rond de herdenkingsdag en dit te zien als een kans om onze principiële posities te verduidelijken en te versterken.

15 januari 2010, vertaling J.Bernaven.

(*) Deze verklaring is opgesteld voorafgaand aan de Internationale Dag van de Bevrijding van het Dodenkamp Auschwitz door het Rode Leger, die inmiddels heeft plaats gevonden.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019