KLASSIEK EN ACTUEEL

"(...) De burgerij heft meer en meer de versnippering van de productiemiddelen, van het bezit en de bevolking op. Zij heeft de bevolking samengebracht, de productiemiddelen gecentraliseerd en de eigendom in weinige handen geconcentreerd. Politieke centralisatie kwam hier noodzakelijkerwijze uit voort. Onafhankelijke, slechts als bondgenoten tot elkaar staande provincies, met verschillende belangen, wetten, regeringen en invoerrechten werden samengedrongen in één natie, één regering, één wet, één nationaal klassenbelang, één douanetarief. De burgerij heeft in haar nauwelijks honderd jaar oude klassenheerschappij massaler en kolossaler productiekrachten geschapen dan alle voorgaande generaties samen. Onderwerping van de natuurkrachten, machinerie, toepassing van de chemie in de industrie en landbouw, stoomvaart en spoorwegen, elektrische telegrafie, het ontginnen van hele werelddelen, het bevaarbaar maken van rivieren, geheel uit de grond gestampte bevolkingen, - welke vroegere eeuw vermoedde dat zulke productiekrachten in de schoot van de maatschappelijke arbeid sluimerden? (...)"

Uit:Het Communistisch Manifest, Karl Marx en Friedrich Engels, 1848.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019