Nieuwjaarsbijeenkomst NCPN Twente op 30 jan 2010 in De Zon

Aftrap voor de verkiezingen, start van de campagne

Marco Hanekamp

Op zaterdag 30 januari heeft de NCPN-afdeling Twente een nieuwjaarsbijeenkomst gehouden in Enschede. Deze bijeenkomst was tevens de aftrap voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart aanstaande. Ook de Twentse Courant-Tubantia heeft hier op dezelfde dag aandacht aan besteed. Op hun verzoek begon de dag met een foto van een aantal kandidaten bij het standbeeld van Lenin.

Na haar welkomstwoord, betoogde Corry Westgeest (lijsttrekker) dat het jaar 2009 zich gekenmerkt heeft door de economische crisis en de vreselijke gevolgen daarvan. Hierbij moeten we denken aan hoge werkloosheid, verlies van koopkracht, toenemende armoede en uitbuiting van mens en milieu. Westgeest stelde dat we dagelijks de leugens over de crisis horen en dat politici zich aan hun verantwoordelijkheid willen onttrekken.

Het opvallende van de crisis is, dat de gewone mensen de schuld krijgen. Aan de ene kant stelt men dat we te materialistisch zijn en te veel willen hebben, terwijl men aan de andere kant beweert dat we juist niet genoeg gekocht hebben. "Deze redenering is gebaseerd op winstbejag, los van de koopkracht", aldus Westgeest. Rechtse en sociaaldemocratische politici denken dat de crisis vanzelf wel over zal waaien, dankzij het kapitalisme. Echter, zolang het particuliere bezit van de productiemiddelen en het spaargeld niet verandert, zullen crises steeds terugkomen. Dit zijn nou eenmaal de wetmatigheden van het kapitalisme.

Voor wat betreft het buitenlandbeleid, maakt Nederland zich schuldig aan medewerking aan het kapitalistische, imperialistische Amerikaanse systeem. Voorbeeld hiervan blijkt uit het onderzoek naar de besluitvorming rond de oorlog tegen Irak. Hierbij blijven o.a. Jan Peter Balkenende en Tony Blair zich beroepen op valse informatie over de zogenaamde massavernietigingswapens van Irak. Er wordt daarbij totaal voorbijgegaan aan het internationale recht. Communisten daarentegen zijn tegen uitbuiting en onderdrukking van andere landen. Wij voelen ons verantwoordelijk en zetten ons ervoor in om alle leugens daaromtrent te doorbreken. "Als NCPN ondersteunen wij juist bevrijdingsbewegingen als de PLO, Kabila en de MPLA". "Daarnaast ondersteunen we progressieve regeringen zoals die van Chávez en socialistische landen zoals China en Cuba", aldus Corry Westgeest.

Onder het mom van modernisering en individualisering is in Nederland de overheid feitelijk buitenspel gezet. Neoliberalisme is het toverwoord hierbij. Te denken valt daarbij aan Bestek '81. Een akkoord over loonmatiging en privatisering. Een akkoord waar de vakbonden zelfs mee instemden. Tegenwoordig is daar nog eens het akkoord van Lissabon bijgekomen. Een akkoord waarbij ook enkel de bezittende klasse profiteert, over de rug van de werkende bevolking en uitkeringsgerechtigden.

De inzet van de gemeenteraadsverkiezingen in Enschede is voor de NCPN, dat de politiek de burger behoort te beschermen tegen de uitbuiting van het kapitalisme. Burgers moeten juist de kans krijgen om zich te ontwikkelen, om zo in het eigen onderhoud te kunnen voorzien. De NCPN onderscheidt zich hiermee van de andere partijen, omdat de NCPN voor écht socialisme is. Wij als NCPN kijken wat de burgers hebben aan beleid, gezien vanuit een marxistisch-leninistisch oogpunt.

Alle tien de kandidaten van lijst 10 werden door Corry Westgeest aan de aanwezigen voorgesteld. De tien kandidaten hebben ieder hun eigen achtergrond en specialisatie. Daarnaast zijn ze allemaal op een of andere manier betrokken bij acties van de NCPN en voor echt socialisme. "De rode draad van onze inzet is: eerst de mensen en niet de winst", aldus Westgeest. "Dit geeft duidelijk aan waar communisten voor staan, waar de NCPN voor staat", voegt Westgeest er nog aan toe.

In de zaal ontstond een interessante discussie. Het ging onder meer over eventuele samenwerking met de SP. Duidelijk is dat de SP niets voelt voor echt socialisme. Deze partij is steeds meer de sociaaldemocratische weg in geslagen, hetgeen voor de NCPN niet de juiste weg is. Toch moet samenwerking niet definitief uitgesloten worden, zo kwam uit de discussie naar voren, wat aansluit bij NCPN-initiatieven tot samenwerking in acties. Ook de kameraden van onze Duitse zusterpartij, DKP mengden zich in de discussie.

Muzikaal werd de nieuwjaarsbijeenkomst omlijst door het Duo Sound Charm. Daarnaast was er een verloting georganiseerd, waarbij de opbrengst voor de verkiezingscampagne is. De verloting bracht 85 euro op.

Voor meer informatie over de verkiezingen kijk op https://www.ncpn-twente.nl

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019