Redactioneel

Deze keer een kort redactioneel. Een groot deel van deze krant is gericht op de gemeenteraadsverkiezingen in Lemsterland, Heiloo, Enschede en Amersfoort. Die verkiezingen vinden plaats aan de vooravond van zeer omvangrijke bezuinigingsaanslagen. Er is sprake van een politieke stilte voor de storm losbarst. Maar de politieke steekspelletjes vinden al ruimschoots plaats. Met name de ideologische aanvallen op pensioenen, AOW en ontslagbescherming worden steeds grover. Niet alleen de pensioenleeftijd staat ter discussie, maar ook de zogenaamde betaalbaarheid. Drie commissies zijn er in korte tijd al tegenaan gegooid. Manifest houdt u op de hoogte. De echte klappen worden bewaard tot na de verkiezingen.

De werkloosheid blijft inmiddels snel stijgen. Steeds meer werknemers ouder dan 45 jaar worden nu ook getroffen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gemiddeld zaten in het vierde kwartaal 425 duizend Nederlanders zonder baan. Dit komt overeen met 5,3 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 3,7 procent. Omdat meer werklozen gestopt zijn met zoeken naar een baan is dat cijfer zeer geflatteerd.

In het afgelopen halfjaar steeg de werkloosheid met gemiddeld ongeveer 9.000 personen per maand. In de periode oktober-december 2009 waren er 125.000 werklozen meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De laatste maanden neemt vooral de werkloosheid onder 45-plussers toe. Inmiddels zaten er eind januari 141.000 45-plussers ongewild zonder werk. Dit zijn er 42.000 meer dan een jaar geleden.

De laatste maanden blijken er vooral oudere werklozen bij te komen. Het aantal baanloze 45-plussers stijgt steeds sneller, terwijl het aantal werklozen in de groep van 25 tot 44 jaar zich al vier maanden stabiliseert rond de 175 duizend. Eerst verloren de jongeren hun baan, want die hebben vaker een tijdelijk of flexibel contract. Werkgevers konden dus makkelijker van hen af dan van hun oudere collega's. Nu de gevolgen van de crisis voor de arbeidsmarkt doorvreten komen ook de ouderen aan de beurt.

Het aantal werkloze hbo'ers en academici is relatief het meest gestegen. Met een universitaire of hbo-opleiding maak je echter altijd nog veel meer kans op een baan dan met een lager diploma. De mbo'ers zitten het meest in de knel. De komende periode wordt Nederland nog meer geconfronteerd met een stijgende werkloosheid. Nieuwe aanvallen op de WW zullen ongetwijfeld niet lang uitblijven.

De werkloosheid in de eurozone, volgens de te lage officiële cijfers, is inmiddels gestegen tot 10 procent. De economische crisis ijlt nog lang na op de arbeidsmarkt. In de Verenigde Staten zoekt bijna een op de tien volwassenen naar werk, in Spanje zelfs een op de vijf. Ook hier gaat het om geschoonde officiële cijfers en zijn de aantallen in de praktijk aanzienlijk hoger. De werkloosheid neemt in alle westerse landen toe. In sommige delen van veel landen, zeker op het platteland, is er vaak sprake van tientallen procenten. Jongeren waren de eerste slachtoffers, zij worden nu snel ingehaald door ouderen.

De eisen van werkgevers en regering om langer door te werken worden steeds zotter. Het is duidelijk dat het in die kringen alleen maar gaat om de uitkeringen te kunnen verlagen en de concurrentie op de arbeidsmarkt zo hoog mogelijk te houden om de lonen te drukken en flexibele arbeidsverhoudingen te kunnen doorzetten.

Mondiale en lokale ontwikkelingen grijpen steeds meer en duidelijker op elkaar in. Niets nieuws overigens sinds de beroemde analyse van Lenin over het hoogste stadium. Zeer lezenswaard op dit moment. Bijna elke alinea van zijn analyse had ook nu kunnen worden geschreven. Zeker een standbeeld waard. De samenhang tussen de ontwikkelingen, mondiaal en lokaal, proberen we in Manifest ook te tonen. We zullen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen trouwens volop te maken krijgen met nationale thema's. De lokale onderwerpen zullen door de media naar de achtergrond worden geschoven. Des te belangrijker wordt het optreden van communisten tussen de verkiezingen in. De bevolking zal met name die activiteietn (kunnen) beoordelen. Manifest tracht de klassenstrijd in eigen land te verbinden met de strijd van de arbeidersklasse elders op de wereld. De oproep van Marx: 'werkers aller landen verenigt u', is noodzakelijker, maar ook meer mogelijk dan in lange tijd.

Handen af van ons inkomen, van onze werkgelegenheid, van onze voorzieningen. "Wij betalen niet voor jullie crisis". Voor sociale vooruitgang en socialisme.

Ook nu plaatsen we een aantal artikelen alleen op de website onder een aparte rubriek actueel. Wie niet over internet beschikt kan ons verzoeken die artikelen te printen en op te sturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook op de website, waar we de artikelen - steeds zichtbaar op de eerste pagina - zullen plaatsen. De redactie van Manifest hoopt op deze manier de noodzakelijke argumenten tegen de kapitalistische medialeugens zo breed mogelijk te verspreiden. (zie www.ncpn.nl). We slaagden er door overmacht niet in een aantal artikelen die we de vorige keer noemden te plaatsen. Die houdt u nog tegoed.

Het gaat daarbij om:

 1. De actuele financiële en economische crisis, dl 3. (Lucas Zeise).
 2. Elfde internationale conferentie van CP's en WP's in Delhi (redactie).
 3. Fidel Castro over het fiasco van de klimaattop (vert. Maarten Muis).

Deze keer op de website:

 1. Oproep tot deelname aan de herdenking van de FEBRUARISTAKING.
 2. De vier complete verkiezingsprogramma's.
 3. Gezamenlijke verklaring van 47 CP's en WP's over Iran.
 4. Verklaring van de CP van Israël over bezoek aan kamp Auschwitz.
 5. Begrotingstekort en oorlogsbegroting VS.
 6. Nieuwjaarsbijeenkomst afdeling Twente. (Marco Hanekamp)
 7. Afdeling Enschede wil beeld Lenin behouden. (Afdeling Twente)
 8. Is kapitalisme niet een groot Ponzi-bedrog? (Rob Heusdens)
 9. Fouten herkeuring ME-CVS-patiënten (Steungroep ME/Arbeidsongeschiktheid)
 10. Wordt Haïti nieuwe Amerikaanse basis? (Redactie buitenland)

Marcel de Jong is ontslagen uit het ziekenhuis en herstellende.

Wij hopen dat lezers en sympathisanten zullen deelnemen aan onze pogingen om de werkelijkheid te doorgronden. Stuur ons uw bijdragen en aanbevelingen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019