Verklaring van het partijbestuur van de NCPN tegen de recente anticommunistische pogingen om de Communistische Partij van Bohemen en Moravië te verbieden

De NCPN veroordeelt de recente anticommunistische pogingen in het EU-land Tsjechië om de Communistische Partij van Bohemen en Moravië (KSCM) te verbieden. Deze anticommunistische operaties zijn niet nieuw, ze zijn afkomstig uit de kringen die eerder een leidende rol speelden in het verbod van de Tsjechische Communistische Jongeren Unie (KSM), dat nog steeds van kracht is. Deze poging past in de vele operaties tegen communisten en hun partijen in Oost-Europese landen en de beperkingen die worden opgelegd aan de communistische ideologie en haar symbolen, zoals onlangs in Polen werd voorgesteld.

Het offensief tegen de KSCM onthult eens te meer het kapitalistische karakter van de EU. Het vindt plaats onmiddellijk na de campagnes van het Europese kapitaal, ter gelegenheid van de opening van de Berlijnse Muur, waarin bij voortduring werd beklemtoond dat de zogenaamde "democratische EU" moet worden bevorderd. Dit offensief staat haaks op deze doelstelling.

Kapitalisten, hun organisaties en hun partijen proberen te voorkomen dat mensen en vooral de jeugd gaan inzien dat het enige alternatief voor het kapitalisme, het socialisme is. Juist nu het kapitalisme een zeer ernstige crisis doormaakt worden deze pogingen verhevigd.

Al deze anticommunistische maatregelen moeten zo krachtig en massaal mogelijk worden bestreden, niet alleen door de communisten in de hele wereld, maar door de hele arbeidersbeweging. Dit anticommunisme is bedoeld om bestaande teleurstellingen en defaitisme onder de werkende klasse te cultiveren in een poging om het kapitalistische uitbuitingssysteem te kunnen voortzetten. Daarom is een gezamenlijke strijd van het grootste belang voor de hele werkende klasse.

Wij eisen

NCPN,
24 december 2009.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019