cao-onderhandelingen bij Corus IJmuiden

Redactie binnenland

Bij Corus IJmuiden, de staalfabriek die onderdeel is van het Indiase Tata Steel, vinden nu onderhandelingen plaats over een nieuwe cao. De eerste voorstellen van werkgeverszijde maken duidelijk dat er gestreefd wordt naar 'modernere arbeidsvoorwaarden' (lees: inleveren van collectieve rechten). De bonden reageerden afwijzend op de voorstellen en houden vast aan de centrale eis van koopkrachtbehoud én werkzekerheid.

Wat de Corus-werknemers vooral bezighoudt is wat er gaat gebeuren na het aflopen van het werkgelegenheidspact tussen de bonden en de leiding van het bedrijf in 2011. Tata Steel bereidt hervormingen voor in de bedrijfsvoering van IJmuiden, o.a. plannen voor het splitsen van de productie-eenheid en het verkoopkantoor. Ook wordt er aan gewerkt hoe de afdelingen IT, Financiën en Research van Corus geïntegreerd kunnen worden in het moederbedrijf. De bonden staan op het standpunt dat het behoud van de werkgelegenheid in IJmuiden voorop moet staan.

Op de bedrijfsvoering van Corus drukken de aflossing en rente van de helft van de aankoopkosten die Tata Steel heeft moeten lenen. De markt voor staal is ook nog niet hersteld van de door de crisis verminderde vraag. De werkgever zet, hiernaar verwijzend, in op de nullijn. Volgens onze correspondent zijn de meeste werknemers van mening dat er wel toegevingen te doen zijn wat betreft hoogte van loonstijging in ruil voor goede afspraken over werkzekerheid.

Tata Steel probeert in deze cao-onderhandelingen echter ook af te komen van een aantal regelingen voor de Corus-werknemers die in vorige onderhandelingen bevochten zijn. Er worden beperkingen geëist in de regeling van flexuren en overuren, wat een verslechtering betekent. Met name de gewenste afschaffing van de jaarlijkse premie-uitkering van 540 euro en de bijdrage in de zorgkosten van 480 euro betekent een flinke aanslag op het netto-inkomen van de Corus-medewerker. Terwijl dit soort regelingen als alternatief voor een hogere procentuele verhoging van het loon bedongen werd in eerdere onderhandelingen. De bonden eisen dat deze voorstellen van tafel gaan.

Het plotseling opstappen van Marjan Oudeman, een van de gezichtsbepalende bestuurders van Corus, uit de raad van commissarissen heeft de or verbaasd. Men kan alleen nog gissen naar de redenen, maar onze correspondent ziet overeenkomsten met het onthouden van steun door de raad aan de voorgenomen verkoop van de aluminiumpoot van Corus in 2003. Het kan er op duiden dat het moederbedrijf Tata Steel plannen heeft met Corus IJmuiden, die binnen het Nederlandse deel van het bestuur op verzet stuiten.

Het is nu wachten op de eerste zetten van werkgeverszijde, (verwacht op 8 april). Ook andere werkgevers volgen met interesse deze cao-onderhandelingen, omdat de mate waarin de Corus-leiding de eisen van het goed georganiseerde personeel serieus neemt ook een indicatie is voor wat voor hen mogelijk is. De bonden zijn zich hier echter ook van bewust.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019