FNV Vecht voor je recht Nieuwsbrief nr 48

Wie gaat de crisis betalen?

De krantenkop op Goede Vrijdag is 'Meedogenloze Bezuinigingen', alsof dit de enige uitweg is uit de crisis. In de eindeloze rij bezuinigingen die de zogeheten topambtenaren hebben uitgedacht zit maar één voorstel om de lasten op de sterkste schouders te leggen. De hypotheekrente aftrek wordt beperkt op 42 procent en afgetopt op 500.000 euro. Dat levert drie miljard op in 2015 en loopt in 2020 op naar 6,5 miljard euro. Het is dan ook gelijk de enige maatregel die lijkt op een voorstel uit het lijstje wat wij al een tijd naar voren brengen. Alle andere voorstellen leggen schaamteloos de rekening bij de gewone mensen neer. De media gaat ook helemaal mee in het idee dat er ook geen andere oplossingen zijn. De mensen moeten blijkbaar vooral gaan denken dat het onontkoombaar is.

Laat de rijken de crisis betalen

Het lijstje zoals wij dat hanteren is goed voor minstens 20 miljard euro aan extra inkomsten. Hierbij is het punt over de belastingontwijking door multinationals buiten beschouwing gelaten. Volgens een Zembla-uitzending van vorig jaar goed voor 16 miljard euro. Het ministerie heeft de hoogte van dit bedrag bestreden maar niet ontkend dat het gebeurt. Laten we voor het gemak aannemen dat er zeker wel 8 miljard te halen is door de ontwijkingroutes te blokkeren. Dan leveren onze voorstellen tussen de 28 en 30 miljard euro op. Genoeg om in 2015 de overheidsbegroting volledig op orde te hebben zonder dat de sloop van de verzorgingsstaat door draconische bezuinigingen wordt voortgezet. Het is gewoon een kwestie van kiezen, laten we de rijken opdraaien voor de crisis van het casinokapitalisme of zijn zo meteen de werknemers, studenten en uitkeringsgerechtigden de klos?

De vervuiler betaalt

Tussen 2003 en 2007 zijn de winsten van de multinationale ondernemingen en banken verviervoudigd. De vermogens van de 10 procent rijkste Nederlanders hebben eenzelfde ontwikkeling doorgemaakt in die periode. Volstrekt helder is wie er het meest geprofiteerd heeft van het opblazen van de hypotheekbubbel. Nu de bubbel is leeggelopen en de staat het bancaire systeem heeft moeten redden is het wat ons betreft ook duidelijk wie er gaat betalen. Dat dit verhaal in de politiek zwaar onderbelicht blijft is iets waar wij met zijn allen iets aan moeten doen. De SP is de enige partij die de omvang van de bezuinigingen beperkt omdat zij voor het overige de lasten verzwaart voor hen die het wel kunnen betalen. Alle andere partijen denken dat het slopen van AOW en pensioen het antwoord is op de crisis. Als je daarbij het waanzinnige voorstel optelt om de WW te verkorten tot 1 jaar dan zal over niet al te lange tijd de route naar de AOW lopen via WW en bijstand.

Nu haalt slechts 1 op 6 werknemers werkend de 65 jaar. Wellicht is dat in 10 jaar te verbeteren naar 1 op de 3. Maar dan nog zullen 2 op 3 via de bijstand in de AOW terechtkomen. Daar is helemaal niets sociaals aan. Wat hierbij ook gezegd moet worden is dat Nederland na Luxemburg en Ierland het minste geld uitgeeft aan de collectieve oudedagsvoorziening. Als je de kranten leest dan krijg je de indruk dat de AOW een fantastische voorziening is. Wij raden al die betweters aan om maar eens 10 mensen te interviewen die het van alleen AOW moeten doen. Dan weet je wel beter.

WW bitter noodzakelijk

De WW is nodig omdat mensen buiten hun schuld werkloos worden. De huidige crisis maakt dat nog een keer extra duidelijk. De partijen die mede verantwoordelijk zijn voor de huidige crisis, ontstaan door regelloosheid, hetniet aanpakken van de bonushebzucht, zijn ook de partijen die nu de WW willen verkorten. Tot voor kort waren deze partijen de kampioenen van de vrije markt en hoe minder toezicht hoe beter. In 2006 is de WW al verkort van maximaal 5 jaar naar nu maximaal 3 jaar en 2 maanden.

Overigens had en heeft Nederland de laagste werkloosheid van Europa. Nederland gaat niet bepaald failliet aan WW-kosten. Bovendien zijn de WW-reserves door werknemers en werkgevers opgebracht. WW korter maken leidt niet tot een lagere staatsschuld. De WW-verkorting, doorgevoerd in 2006, leidt er nu toe dat meer mensen in de bijstand raken (70% van het minimumloon). Een nog kortere WW zal dit effect alleen versterken.

Niemand is voor zijn plezier werkloos

In rechtse partijen is het misverstand populair dat WW leidt tot luie werknemers. Een verkeerd idee. De WW is bepaald geen vetpot. De WW is 70 procent van het loon maar als je meer dan een maximum dagloon verdient wordt de WW gemaximeerd en is dan al snel 50 in plaats van 70 procent van je loon. WW is nodig om, als je buiten je schuld werkloos wordt, toch verder te kunnen. Een voorziening die gunstig uitwerkt op de economie, zo werd gesteld door de OESO in de huidige crisis. Waarom in vredesnaam de WW tot 12 maanden beperken, vraag je je af? Als iemand langer dan een jaar werkloos is, dan is dat noodgedwongen.

Kennelijk vinden partijen zoals CDA, VVD, D66 en ook GroenLinks, het nodig om mensen na 12 maanden de bijstand in te jagen. Misschien werkt het heilzaam om de verslechteringsideeën voor de WW van 1 jaar eerst eens toe te passen op Tweede Kamerleden, staatssecretarissen en ministers.

FNV Vecht voor je recht: onze voorstellen

Ons programma is klip en klaar, de zwaarste lasten op de sterkste schouders: Laat de rijken de crisis betalen. Zet het lijstje van de ambtenaren maar naast onze voorstellen:

FNV Vecht voor je Recht is een vakbondsnetwerk waarin actieve vakbondsleden samenwerken aan een strijdbare vakbeweging. Verspreid de nieuwsbrieven in je eigen netwerk en bouw mee aan het verzet tegen dit crisisbeleid.

Ga naar http://www.europamoetanders.nl en teken de petitie en abonneer je op onze nieuwsbrief. Uitgave van: http://www.fnvvechtvoorjerecht.nl info@fnvvechtvoorjerecht.nl

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019