Er tegenaan! Er tegenin!

De gemeenteraadsverkiezingen zijn al weer enige tijd voorbij. De parlementsverkiezingen komen er al weer aan. Uiteraard bedanken wij allen die met hun stem hun vertrouwen in de NCPN hebben uitgesproken. De NCPN maakt zich ernstige zorgen over de toestand in het land en de gemeenten. De door rechts zowat heilig verklaarde marktwerking is reeds bezig het sociale beschavingsveld om te ploegen en het nog bouwrijper te maken voor het gewas van winst en verlies.

Ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen gaan failliet of dreigen dat te gaan. Nog niet zo lang geleden was dit onvoorstelbaar. Marktwerking! Schatten worden er verdiend aan de ellende van anderen: aan faillissementen van ondernemers; aan werkloos geworden werknemers. Marktwerking! Kwetsbare, zorgbehoevende mensen wordt angst aangejaagd door gedwongen confrontatie met gewelddadige harddrugverslaafden. Oorzaak: marktwerking! Door het nodeloos ingewikkeld maken van persoonlijke zorgbudgetten en toeslagen is een beheerdersmarkt ontstaan waar benadeling van rechthebbenden aan de orde is. Marktwerking! Op de meest ongelegen tijden worden mensen lastiggevallen door colporteurs en telefoontjes. Marktwerking! Een sfeer van angst voor oplichting en diefstal gaat dit land beheersen. Met dank aan de 'vrije' markt van list en bedrog. Met dank aan dié politiek die dat mogelijk maakt...!

De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen hebben zeker ook landelijke betekenis. Immers ondanks het voordeel van de twijfel dat gemeentelijke afdelingen van regeringspartijen soms krijgen, hebben, behalve de kleinste regeringspartij, de CU, het CDA en de PvdA een pak slaag gekregen. Deze terechte afstraffing kan echter de ongerustheid over de sociale afbraak en marktwerking niet wegnemen. Want het totale beeld van de verkiezingen laat zeker niet zien dat men met de asociale ontmantelingspolitiek zal inbinden. Het tegendeel zal eerder het geval zijn. Zij die geen sociale steen op de andere willen laten, zij die vakbonden en andere voor het gewone volk nuttige organisaties het liefst zien verdwijnen, ruiken bloed. De NCPN zal, waar en wanneer nodig, een felle, met ter zake doende argumenten, oppositie voeren; de voor veel mensen funeste maatschappelijke ontwikkeling aan de kaak stellen en zo mogelijk met tegenvoorstellen komen.

NCPN-afdeling Lemsterland.

p/a Polderdijk 36, Lemmer.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019