Griekenland: Nieuwe sit-in demonstraties van PAME tegen werkloosheid

Manifestatie van PAME op 8 april tegen harde belastingmaatregelen

PAME roept op voor een nieuwe 48-uursstaking op 21 en 22 april

Het Comité tegen Werkloosheid van het PAME [nvdr: Werkers Strijdfront, dat optreedt binnen en buiten de gevestigde bonden] heeft acties georganiseerd waar zowel werkenden als werklozen aan deelnamen. Ze hielden 'sit-in' demonstraties in het gebouw van het ministerie van Arbeid in Athene en in gebouwen van de staatsorganisatie voor werkgelegenheid in grote steden als Thessaloniki en Volos.

Ze organiseerden een manifestatie in Larissa waarbij beschermende maatregelen werden geeist voor werklozen tegen het beleid dat werkgevers subsidie verleent, zogenaamd voor het creëren van nieuwe banen. Het aantal werklozen dat staat geregistreerd bij de OAED [nvdr: Griekse staatsorganisatie van arbeidsbureaus] bedroeg in februari van dit jaar 766.159 (14,6 procent van de beroepsbevolking).

Volgens officiële berekeningen een toename van 20 procent als gevolg van de crisis. Het werkelijke aantal is groter daar veel werklozen niet als zodanig zijn geregistreerd, omdat volgens de officiële statistieken iemand die in één week slechts één uur heeft gewerkt niet als werkloos wordt beschouwd.

PAME stelt voor de werklozen de volgende eisen:

Deze eisen zijn opgesteld ten behoeve van de demonstratie die PAME organiseert op 8 april, tegen de nieuwe, harde belastingmaatregelen die de sociaaldemocratische regering van PASOK wil invoeren voor de arbeidersklasse en andere arme bevolkingslagen.

De escalatie van de klassenstrijd kent maar één richting. PAME roept alle vakbonden in het hele land op om op 21 en 22 april een 48-uursstaking te organiseren. Arbeiders, met de ervaring van recente stakingen, moeten de verantwoordelijkheid nemen en de beslissing om te gaan staken propageren en de strijd van onderaf organiseren, op de werkvloer. PAME roept de bedrijfstaksgewijze georganiseerde vakbonden op om algemene vergaderingen, bijeenkomsten en initiatieven voor strijdcomités te organiseren. De strijd kan tot resultaten leiden als alle werkers gezamenlijk de gecompromitteerrde leiding van GSEE en ADFEDY [nvdr: de 'gevestigde' Griekse vakbonden] negeren en hun krachten bundelen met de PAME, en daarbij op de werkvloer hun eigen leiders bepalen.

Bron: CP van Griekenland, vertaling J.Bernaven.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019