Redactioneel

De afgelopen week kregen de voorstellen van de 20 ambtelijke werkgroepen alle aandacht. Manifest gaat ook in op het gevaarlijke fröbelwerk. Het is nu afwachten wat de politiek uit deze grabbelton pikt en wat blijft liggen. Overigens zal de echte klapper pas na de verkiezingen zichtbaar worden. Dan zal duidelijk worden welke coalitie met welke plannen aan de haal gaat. Tot de verkiezingen zullen de partijen het achterste van hun tong niet laten zien, bang om stemmen te verliezen. Manifest plaatst een aantal analyses als oefening vooraf.

Als de FNV en het EVV niet strijdbaarder worden en de bevolking haar afwachtende houding niet verandert in daadwerkelijk verzet en de strijd aanbindt tegen de asociale plannen, zal een niet onaanzienlijk deel van de onfatsoenlijke aanvallen op portemonnee, bestaanszekerheid en toekomst van het merendeel van de bevolking worden doorgevoerd, schreven we in een artikel over de actuele positie van FNV en EVV. Daarmee gaan we ook in komende Manifesten verder.

Hoe dan ook komt er een kentering, een periode van 30 jaar wordt afgesloten. Er wordt zelfs steeds openlijker gesproken over een herijking, bedoeld wordt verslechtering, van het sociale contract dat na de Tweede Wereldoorlog de grote lijnen van de sociaaleconomische politiek kaderde. "De lange polder-winterslaap van 30 jaar lijkt voorbij. De komende periode zal een ander gezicht tonen dan de voortkabbelende jaren sinds Bestek '81 en de opheffing van de CPN. De kaarten zullen opnieuw worden geschud.", schreven we in Manifest 3. Rinze Visser maakte een analyse over hoe zoiets er op lokaal niveau uitziet.

In ieder geval trachten de grote ondernemers en bankbazen, daarin gesteund door de meerderheid van de politici, misbruik makend van de financieel-economische crisis, de gevolgen van die crisis af te wentelen op de werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Nederland is bijvoorbeeld in Europa de goedkoopste vestigingsplaats voor buitenlandse bedrijven. Door belastingvoordelen is de fiscale druk in belastingparadijs Nederland erg laag. Het belastinggat dat daardoor ontstaat wordt uiteraard gevuld door de bevolking met hogere eigen bijdragen voor allerlei zaken die anders uit de hogere belastingen voor bedrijven hadden kunnen worden bekostigd.

Om te zien hoe dat er straks wellicht ook in Nederland uitziet is het goed om de ontwikkelingen in Griekenland op de voet te volgen. Van Griekenland wordt nu een maffiastaat gemaakt, maar de situatie lijkt veel meer op onze eigen situatie dan menigeen gelooft. Ook in ons land is er sprake van een groot tekort op de begroting en een aanzienlijke schuldenlast. Het begrotingssaldo van Nederland is in 2009 omgeslagen van een overschot in een tekort van 5,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De staatsschuld groeide naar 60,9 procent van het bbp. Het begrotingstekort van de overheid kwam vorig jaar uit op 30,2 miljard euro (2000 euro per Nederlander!). Omdat er ruim 13 miljard euro aan extra kapitaal in ABN Amro/Fortis is gepompt moet Financiën nu 30 miljard binnenhalen om quitte te spelen. Of dat gaat lukken? De Nederlandse staat leed vorig jaar in ieder geval een verlies op de deelnemingen in ABN Amro/Fortis van 2,2 miljard euro. Niet vreemd trouwens dat Wouter Bos op de vlucht sloeg.

In deze krant en op de website www.ncpn.nl gaan we verder in op de strijd van de schoonmakers. We interviewden Herrie Hoogenboom, organizer van Bondgenoten. Op het sociaaleconomische front zijn er nog de nodige andere bewegingen gaande. In de haven vonden werkonderbrekingen plaats en de actiesvan de gemeenteambtenaren worden grimmiger. We geven kort de stand van zaken weer met betrekking tot de cao-onderhandelingen bij Corus. De koele rekenmeesters moeten worden vervangen door politici en leiders met een visie, met een hart. Het is de hoogste tijd voor een nieuwe moraal. Niet eerst de winsten, maar eerst de menselijke behoeften. Daarover gaat een ander artikel. Ron Verhoef zet kanttekeningen bij een aantal historische bladen en artikelen. De ideologische strijd vindt uiteraard ook in wetenschappelijke kringen plaats.

We plaatsen de Nederlandse ontwikkelingen weer in een mondiaal en Europees kader. We leven in een wereld waar talloze draden de ontwikkelingen overal op aarde verbinden. Zoals u gewend bent weer een analyse van LEAP/E2020. Een artikel over het misbruik van internet is een oogopener.

We besteden verder aandacht aan de politieke ontwikkelingen in Bolivia, de klassenstrijd in Griekenland en slinkse pogingen van de AKP om de Turkse grondwet voor zichzelf aantrekkelijker te maken. We laten u in deel twee van een reeks artikelen de gevangenissen in Iran van binnen zien. U zult ook het gedicht niet missen en de rubriek 'Klassiek en Actueel'.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in deze wereld.

Handen af van ons inkomen, van onze werkgelegenheid, van onze voorzieningen. "Wij betalen niet voor jullie crisis". Voor sociale vooruitgang en socialisme.

Ook nu plaatsen we een aantal artikelen alleen op de website onder een aparte rubriek actueel. Wie niet over internet beschikt kan ons verzoeken die artikelen te printen en op te sturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook op de website, waar we de artikelen - steeds zichtbaar op de eerste pagina - zullen plaatsen. De redactie van Manifest hoopt op deze manier de noodzakelijke argumenten tegen de kapitalistische medialeugens zo breed mogelijk te verspreiden. (zie www.ncpn.nl).

Deze keer alleen op de website:

  1. Sociaaleconomische agenda Wilders. (Maarten Muis/Willem van Kranenburg).
  2. FNVvechtvoorjerecht Nieuwsbrief 48: Wie gaat de crisis betalen?
  3. Fidel Castro over dreigende gevaren (vert. Thomas Janssen).
  4. Officieel onderzoek (Steungroep ME/Arbeidsongeschiktheid).
  5. Twee artikelen van de Griekse CP over actuele strijd (vert. J.Bernaven).
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019