Succesvol lustrum van vierpartijenoverleg

Conferentie in Leverkusen op 17-18 april jl

Beeld van het vierpartijenoverleg. Van links naar rechts de blokken van NCPN, PVDA, DKP en KPL. In beeld (vlnr) Wil van der Klift, Krijn Hamelink en Willy Berend. Niet zichtbaar op foto Jan Ilsink en Job Pruijser. De foto toont het moment dat Uwe Fritsch (IGM) zijn inleiding over de automobielindustrie houdt (Foto Uli Brockmeyer/KPL).

Wil van der Klift

In de bijdrage van Heinz Stehr, voorzitter van de DKP, met de titel 'Kapitalistische crisis - gevolgen en uitdagingen - rol en verantwoording van de DKP' stond hij onder meer stil bij het feit dat "toen we enkele jaren geleden dit project ontwikkelden er ook werd getwijfeld of het tot continuïteit van de werkzaamheden en kwaliteit van de analyses zou komen."

Hij antwoordde zelf dat we nu kunnen wijzen op een succesvolle samenwerking: "we kunnen met trots zeggen: het is ons gelukt, in dit EU-Europa vier communistische partijen tot een doorlopende samenwerking te brengen. Volgens mij zou deze ervaring ook een voorbeeld kunnen zijn voor een solidaire samenwerkung in Europa of in EU-Europa tussen communistische en arbeiderspartijen. Wat zouden we kunnen winnen, als het ons lukt zo samen te werken dat we tegen belangrijke vestigingen van multinationale concerns gemeenschappelijke acties ondernemen, zoals het ons in Antwerpen (Opel, nvdr) al is gelukt? Welke extra mogelijkheden zouden er ontstaan als we ertoe kunnen bijdragen dat personeelsvertegenwoordigers van concerns de strijd beter kunnen organiseren? Aan deze taken moeten we werken." De vijfde conferentie is er in geslaagd deze doelstelling weer een stukje dichterbij te brengen.

De vijfde conferentie vond plaats in het scholingsgebouw van de DKP (Karl Liebknechtschule in Leverkusen). DKP, KPL, NCPN en PVDA-B organiseerden eerder tweemaal in Nederland en eenmaal in Luxemburg en België een conferentie. Willy Berend, Krijn Hamelink, Jan Ilsink, Wil van der Klift en Job Pruijser namen deze keer deel. Door persoonlijke omstandigheden moest Lutz Kressin afhaken en konden de uitgenodigde jongeren niet tijdig vrijaf krijgen. De conferentie werd als zeer kameraadschappelijk en ontspannen beoordeeld. De inhoudelijke bijdragen waren van hoge kwaliteit (Manifest komt daar later nog op terug). De PVDA kwam met concrete voorstellen voor gezamenlijke actie, waaronder de miljonairstax. Perspectief doemt op om op termijn, als de communistische krachten in de PCF (Communistische Partij van Frankrijk) zich versterken, ook deze partij bij deze samenwerking te betrekken.

Besluiten en aanbevelingen:

Uit de discussies kwam verder naar voren dat we:

Komende gezamenlijke momenten:

  1. Luik voorbereidingsgroep op 20 mei.
  2. Festival van KPL (Wiesenfest) op 3/4 juli.
  3. Manifiësta van Solidair op 25 september in Bredene aan Zee.

    Tijdens het overleg bleek wederom dat de houding van communistische partijen in Europa m.b.t. de EU verschillend is (net als in burgerlijke kringen overigens, waar met name de positie van de grote landen stevig wordt opgewaardeerd). De Griekse en Ierse partijen willen uit de EU, de Portugese wil alleen de muntunie verlaten. De vier samenwerkende parijen zullen binnenkort een gezamenlijk standpunt formuleren aan de hand van een concept-voorstel van de PVDA-B, maar neigen er tot op heden toe de EU als een realiteit te beschouwen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019