NCPN solidariteitsverklaring met organizers bij HANOS

Beste bondgenoten

De aanval op jullie door de directeur van HANOS-Groningen van dinsdag 10 april toont aan dat de strijd voor 'gewoon goed werk' die jullie door middel van organizing voeren een voorbeeld is van hoe de klassenstrijd in Nederland op dit moment gevoerd wordt en dat jullie daarmee successen boeken. Elke aanval op jullie is bovendien een aanval op de gehele vakbeweging en op de werkende en uitkeringsgerechtigde bevolking in Nederland. Het is geen toeval dat deze aanval plaatsvindt op het moment dat de klassentegenstellingen in ons land zich aan het verscherpen zijn.

De reactie van Van Kranenburg en zijn uitspraak: "Wacht maar tot Wilders aan de macht komt in Nederland, dan gaat er een hele andere wind waaien", laat hem zien als ondernemer die zijn werknemers alleen ziet als voetvolk. Zich organiserende arbeiders en de mensen die daarbij helpen, vormen in zijn ogen een gevaar, waar een repressieve partij als de PVV hem tegen moet beschermen zodat hij 'vrij' is om te beslissen hoe hij 'zijn' werknemers uitbuit zonder 'lastige' regels of verzet. Dit heerschap laat zijn ware aard zien, maar hoeveel ondernemers zullen met dezelfde gedachte spelen en zich vanwege de verhoudingen op dit moment inhouden zich te uiten?

Ondernemers van het type Van Kranenburg zouden het liefst alle sociale en arbeidsrechten, die door ruim 100 jaar strijd zijn bevochten en die werknemers tegen de willekeur van eigenaren beschermen, willen terugdraaien. Deze ondernemer staat daarin niet alleen. De Europese Lissabon-agenda en de nieuwe plannen van het EU2020-plan werken in dezelfde richting. Er vinden in alle landen in Europa soortgelijke ontwikkelingen plaats die hetzelfde doel nastreven: winstmaximalisatie en overhevelen van particuliere (arbeids)kosten naar de bevolking. Maar de bevolking moet niet opdraaien voor hun problemen. Laat ze hun eigen crisis oplossen!

Er zal veel strijd nodig zijn om onze rechten te behouden en nog meer om ze uit te breiden. Het is zeker geen toeval dat deze Groningse ondernemer op grove en onbeheerste wijze toonde wat in de kringen van veel ondernemers leeft.

De NCPN staat volledig achter jullie strijd, samen met de werknemers van HANOS, die deel uitmaakt van de strijd voor arbeidsrecht in Europa. Dit voorval toont nog maar eens aan hoe belangrijk die strijd is. En we spreken dan ook de hoop uit dat jullie hier inspiratie uit halen om dit werk versterkt door te zetten.

Waar mogelijk leveren wij onze bijdrage in die strijd, een strijd waarvan de uitkomst bepaalt of we in de toekomst moeten buigen voor de baas of dat de werknemers grip krijgen op hun werkomstandigheden en toekomstperspectief.

De NCPN zet zich waar mogelijk in voor de steun aan de strijdbare delen van de vakbeweging en probeert middels analyses en het organiseren van debat die strijd te ondersteunen. Waar mogelijk steunen we ook daadwerkelijk de strijd van mensen die in verzet komen tegen de afbraakplannen en afbraak van lonen, werkgelegenheid en voorzieningen.

Partijbestuur NCPN, 19 april 2010

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019