Redactioneel

Ook de brandweer in Rijswijk is boos. De ambtenaren zullen hun eisen voor een hoger loon met meer kracht voeren (Foto Manifest/DvS).
De Rotterdamse politie wilde na de afgang in Hoek van Holland tonen wat ze waard is en leefde zich geweldadig uit op een vreedzame 1 mei-demonstratie. Deze walgelijke provocatie moet worden veroordeeld.

De Nederlandse politieke partijen hebben zich aan de kiezers voorgesteld. Het wordt een ouderwets sociaaleconomisch debat tussen links en rechts, heet het. Van links is echter weinig te herkennen. Alleen de SP toont een sociaal gezicht. De alom geprezen Cohen voelde zich gedwongen om één dag voor 1 mei in het FD het beeld recht te zetten dat de PvdA "het bedrijfsleven flink wil aanpakken". Hij haastte zich te melden dat in het verkiezingsprogramma van zijn partij niet wordt ingezet op "hogere lasten voor het bedrijfsleven" en er veel nadruk wordt gelegd op "lagere lasten op arbeid". Hij wijst erop dat "maar liefst 10 miljard wordt omgebogen in de collectieve sector" en dat terwijl "we bedrijven ontzien". Dat zijn heel heldere doelen die niet veraf staan van de neoliberale koers die de PvdA al jaren voert. Deze inzet wordt ook niet weggepoetst door te roepen dat de PvdA "minder inkomensverschillen wil en de collectieve voorzieningen zoveel mogelijk op peil wil laten". Prachtige voornemens, maar de praktijk zal er weinig van heel laten. Dat Cohen zich afzet tegen de plannen van de VVD is een schot voor open doel, maar de verschillen zijn helemaal niet principieel, alleen gradueel en zullen in de praktijk naar elkaar toegroeien. Bovendien kennen we het gedraai van de PvdA, zoals nu weer in hun Afghanistan-politiek. Politietraining mag, met militaire ondersteuning dat kan immers niet anders, desnoods zelfs in Uruzgan als het moet...

De echte plannen zullen na de verkiezingen zichtbaar worden. Afhankelijk van welke coalitie de 'macht' overneemt zal er een stortvloed van bezuinigingen over de werkenden, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden worden uitgestort. Sneller of langzamer, meer of iets minder, maar het wordt afbraak als het verzet dat zich al ontwikkelt niet uitgroeit tot massale landelijke stakingen en demonstraties.

De strijd van de schoonmakers eindigde met een geweldig succes. Gefeliciteerd! De NCPN heeft 'respect' voor de schoonmakers en de vakbondsbestuurders en organizers die hun poot zolang stijf wisten te houden. Van deze strijd gaat veel inspiratie uit. In dit nummer van Manifest staat een interview met Bart Plaatje, een organizer die in de sector Handel actief is. In Manifest staat een solidariteitsverklaring met de organizers die knokken voor 'decent work' bij HANOS in Groningen. Directeur Van Kranenburg heeft levensgevaarlijke opvattingen. Juist nu de klassenstrijd zich aan het verhevigen is wordt het gevaar van geweld tegen vakbondsactivisten groter. De havenarbeiders wonnen hun strijd en de gemeenteambtenaren zullen ook gaan winnen! De ambtenaren laten hun tanden steeds meer zien, de acties worden feller. En terecht want strijd loont. Alleen daadwerkelijk verzet en strijd zal zorgen voor sociale verbetering, een goed inkomen en werkzekerheid en respect voor de mensen die het werk moeten doen.

Geef de grote ondernemers en bankbazen, die worden gesteund door de meerderheid van de politici, misbruik makend van de financieel-economische crisis, geen kans de gevolgen van die crisis af te wentelen op de werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden! De koele rekenmeesters moeten worden vervangen door politici en leiders met een visie, met een hart. Het is de hoogste tijd voor een nieuwe moraal en een strijdbare vakbeweging. Niet eerst de winsten, maar eerst de menselijke behoeften. Het gaat op dit moment vooral om ideologische strijd, om een omslag in het denken: van polderen naar strijden, zoals ook de NRC aantoont, maar ook ter discussie stelt in een analyse op de Dag van de Arbeid, zaterdag 1 mei jl. Elke krant speelt een rol in de ideologische strijd.

De ideologische strijd vindt ook in mediakringen plaats

De 'vrijwillig' opgestapte hoofdredacteur-directeur van NRC Handelsblad, Birgit Donker, is er trots op dat zij de invloed van de politiek op deze krant heeft weten af te houden. Tezelfdertijd wordt de redactie van die krant door de nieuwe eigenaren aan banden gelegd. Commercialisering en marktwerking zullen de journalistieke autonomie van de redactie, voorzover nog aanwezig, stap voor stap verder uithollen. Voor illusies en hobbyisme is onder kapitalistische verhoudingen geen plaats. Aandeelhouderswaarde staat haaks op kwaliteit, onafhankelijkheid en diepgang. Al jaren wordt aan de stoelpoten van de verschillende redacties van burgerlijke 'kwaliteitskranten' gezaagd, overal op de wereld trouwens. Er bestaat bovendien geen neutraal, onpartijdig nieuws. De redactie van NRC Handelsblad krijgt deze waarheid hardhandig onder de neus gewreven. Haar journalistieke onafhankelijkheid wordt nog ondergeschikter gemaakt aan de winstdoelen van de nieuwe eigenaren en daarmee aan het kapitaal. De redactie zal er achter komen dat NRC Handelsblad een gewoon industrieel product is, waarmee je winst kan maken. Zo niet? Geen markt? Dan streep erdoor of aanpassen aan de smaak van de gemiddelde Metro-lezer, ongeacht alle verheven beginselen. Om al deze redenen blijft het hoognodig dat de werkenden en uitkeringsgerechtigden kranten hebben die aan hun kant staan met geld dat zij zelf opbrengen, waardoor echte onafhankelijkheid gewaarborgd is. Daartoe behoort onder meer Manifest. Zo partijdig als maar mogelijk: helemaal communistisch, maar daarom juist onmisbaar. Lees de Waarheid daarom in Manifest.

We plaatsen de Nederlandse ontwikkelingen weer in een mondiaal en Europees kader. Zoals u gewend bent weer een analyse van LEAP/E2020. We plaatsen het slot van het artikel over het misbruik van internet. Deze keer focussen we op de ontwikkelingen op Cuba en Venezuela. We starten met een verslag van een reisgroep naar Cuba en plaatsen deel één van een recente speech van Raúl Castro aan het slot van het congres van de Unie van Cubaanse Jongeren (UJC). We laten in deel één van een reeks artikelen (op de website) zien hoe de oppositie in Venezuela zich voorbereidt op de komende parlementsverkiezingen in september in de Bolivariaanse Republiek Venezuela.

Onderhandelaars van de Europese Commissie, IMF en Griekenland (en op de achtergrond, maar doorslaggevend vooral van Duitsland) leggen momenteel de laatste hand aan een hulppakket. Dat bevat naar verwachting meer dan 100 miljard euro aan leningen voor Griekenland, dat men voor tien jaar onder curatele wil stellen. Wij wensen de Griekse bevolking, de Griekse CP en Pame succes in hun strijd tegen het oprukkende imperialisme in dat land. Hun strijd is onze strijd!

We besteden verder aandacht aan het feit dat Lenin 140 jaar geleden werd geboren, aan de klassenstrijd in Griekenland en Turkije en laten u weer in een deel - vanaf nu op de website - van een reeks artikelen de gevangenissen in Iran van binnen zien. U zult ook het gedicht niet missen en de rubriek 'Klassiek en Actueel'.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in deze wereld.

Handen af van ons inkomen, van onze werkgelegenheid, van onze voorzieningen. "Wij betalen niet voor jullie crisis". Voor sociale vooruitgang en socialisme.

Ook nu plaatsen we een aantal artikelen alleen op de website onder een aparte rubriek actueel. Wie niet over internet beschikt kan ons verzoeken die artikelen te printen en op te sturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook op de website, waar we de artikelen - steeds zichtbaar op de eerste pagina - zullen plaatsen. De redactie van Manifest hoopt op deze manier de noodzakelijke argumenten tegen de kapitalistische medialeugens zo breed mogelijk te verspreiden. (zie www.ncpn.nl).

Deze keer op de website:

  1. Te gast bij de Iraanse broeders, deel 3 (Xenos).
  2. Klassenstrijd in Ierland (vertaling Willy Berend)
  3. Activiteiten contrarevolutie in Venezuela (Patrick Larsen).
  4. Britse verkiezingen (Ron Verhoef).
  5. Vergaderen in Lemsterland (Rinze Visser).
  6. Internationale economische crisis (Elini Mpellou/KKE).
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019