Voorpagina

Met een symbolische actie op 4 mei op de Akropolis in Athene riepen de Griekse communisten de Europese volkeren op om in verzet te komen tegen de poging de rekening van de crisis bij de werkende bevolking te leggen (Foto: KKE).
De foto geeft een beeld van de grootste vakbondsdemonstratie sinds decennia in Lissabon, Portugal op zaterdag 29 mei jl. Er namen 300.000 mensen aan deel (Foto: PCP).
De komende periode zal in de meeste Europese landen verzet worden aangetekend tegen de pogingen om de gevolgen van de crisis af te wentelen op de bevolking.

Laat de rijke veroorzakers van de crisis zelf opdraaien voor de gevolgen ervan!

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019