KLASSIEK EN ACTUEEL

"(...) Hetzelfde geldt voor de democratische republiek: ons program 'verkondigt' haar als 'zelfbestuur van het volk', hoewel alle democraten zeer goed weten dat onder het kapitalisme zelfs de meest democratische republiek alleen maar leidt tot omkoping van ambtenaren door de bourgeoisie en tot een alliantie tussen beurs en regering. Alleen mensen die totaal niet in staat zijn om te denken of wie het marxisme volkomen vreemd is concluderen daaruit: dus is de republiek niets waard, dus is de vrijheid op echtscheiding niets waard en dus is de zelfbeschikking van de volkeren niets waard! Maar de marxisten weten dat de democratie de klassenonderdrukking niet liquideert, maar slechts zuiverder, breder, openlijker en scherper vorm geeft aan de klassenstrijd, en dat is nu net wat wij nodig hebben. (...)

Uit:Over een karikatuur op het marxisme en over het 'imperialistische economisme', Lenin, 1916.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019