KLASSIEK EN ACTUEEL

"(...) De grote productie kan niet worden gerealiseerd zolang bijvoorbeeld de aandrijving door handkracht blijft bestaan; de idee over een 'verval' van de mechanische fabrikage in werkplaatsen waar met de hand wordt gewerkt is volmaakt onzinnig. De imperialistische tendens tot de vorming van grote wereldrijken is zonder meer realiseerbaar en wordt in de praktijk ook dikwijls in de vorm van imperialistische bondgenootschappen van zelfstandige en, in de politieke zin van het woord, onafhankelijke staten gerealiseerd. Dergelijke bondgenootschappen zijn mogelijk en kunnen niet alleen worden opgemerkt in de vorm dat het financierskapitaal van twee landen economisch vergroeit, maar ook in de vorm van militaire 'samenwerking' in een imperialistische oorlog. De nationale strijd, de nationale opstand en de nationale afsplitsing zijn onder het imperialisme zonder meer 'realiseerbaar' en vinden ook daadwerkelijk plaats; ja, zij breiden zich zelfs uit omdat het imperialisme de ontwikkeling van het kapitalisme en de groei van de democratische tendensen in de massa van de bevolking niet ophoudt, maar het antagonisme tussen deze democratische neigingen en de antidemocratische tendens van de trusts verscherpt. (...)"

Uit: Over een karikatuur op het marxisme en over het 'imperialistische economisme', Lenin 1916.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019