Redactioneel

Voor u ligt Manifest 7, de laatste voor de zomervakantie. Hierna slaan we eenmaal de publicatie van de krant over. Dat betekent dat Manifest 8 uitkomt op 26 augustus.

Namens partij en krant dankt de redactie alle abonnees die ook dit jaar weer informatie, moed en inspiratie haalden uit de enige communistische krant in Nederland. Lees de Waarheid in Manifest. Zonder de grote schare trouwe en nieuwe lezers zou de regelmatige verschijning van de papieren krant Manifest en de digitale uitgave op de website niet mogelijk zijn. Andersom probeert Manifest haar lezers te helpen met informatie en standpunten die er echt politiek, economisch en ideologisch toe doen.

De redactie en alle anderen die bij de productie van de krant betrokken zijn, zoals schrijvers, vertalers, correctoren, de opmaker, de cartoniste, fotografen en correspondenten, zullen zich in het nieuwe seizoen ook weer met volle overtuiging inzetten.

In Nederland heerst nu nog een relatieve politieke windstilte, alleen doorbroken door het slechte pensioenakkoord, gesloten door de toponderhandelaars uit de kringen van de polderaars, de z.g. 'sociale partners'. Mogelijk dat een meerderheid van de vakbondsleden middels het referendum deze dwaze plannen, die negatief uitpakken voor werkenden en gepensioneerden en gunstig voor de werkgevers, nog kan stoppen (zie de analyse van de NCPN op de website: www.ncpn.nl/20100624pensioen.htm). Verder kabbelen de coalitiebesprekingen voort en liggen er aanzienlijke bezuinigingsplannen op de plank. Daarover gaat een artikel in deze krant.

Om het verzet te leiden is het van het grootste belang dat de vakbeweging zich versterkt en strijdbaarder wordt. Veel artikelen in deze krant gaan daarover. Er wordt gepleit voor een brede, maatschappelijke en strijdbare vakbeweging, gedragen door actieve leden. In drie interviews, waarvan een gemaakt door de jonge kameraden van Voorwaarts, gaan we in op recente ontwikkelingen in vakbondsland, met name binnen Abvakabo FNV. Het laatste congres van deze bond kan zonder overdrijving historisch worden genoemd.

De NCPN deed niet mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer (zie www.ncpn.nl/ncpn/verk10.htm). Het is te verwachten dat komend najaar, met een nieuwe regering en een rechtse meerderheid in de Tweede Kamer, een stortvloed van bezuinigingsvoorstellen over ons heen zal komen. Zoals de politieke vlag er nu bij hangt zal de bevolking linksom of rechtsom voor de gevolgen van de kapitalistische crisis moeten opdraaien. Alleen strijd in buurten en bedrijven kan de aanvallen op de lonen, uitkeringen, pensioenen en voorzieningen stoppen. Manifest moet en wil zoveel mogelijk tegenspel leveren door goede informatie te leveren en een rol te spelen in het verzet tegen deze plannen.

De echte strijd zal (moeten) plaatsvinden in buurten en bedrijven. Voor links is het parlement vooral een platform om de buitenparlementaire acties te versterken. Voor de heersende klasse is het parlement een orgaan om de bevolking zand in de ogen te strooien en haar plannen te voorzien van een politieke goedkeuring. De meeste besluiten worden overigens elders genomen. In ondernemerskringen, vertegenwoordigd door grote werkgeversorganisaties als VNO-NCW in de Haagse Malietoren en door hun handlangers en lobbyisten in Brussel. Daar zit de echte macht.

Zij bepalen vooral wat de media beweren en slagen er tot nog toe in om een groot deel van de bevolking op het verkeerde politieke been te zetten en te houden. Maar dat gaat zolang zij erin slagen de werkelijkheid te verbloemen en de bevolking op dwaalsporen weten te zetten. De harde realiteit dringt zich altijd op. De rekeningen moeten worden betaald, de kredieten en leningen afbetaald, de werkloosheid en daarmee de armoede en onzekerheid nemen toe. Het verzet tegen het pensioenakkoord op tal van informatieavonden, die de FNV zich genoodzaakt zag te organiseren, toont aan dat de weerzin tegen de bezuinigingen groeit en de roep om daadwerkelijk verzet toeneemt.

In dit nummer van Manifest nemen we een interview uit 'Voorwaarts' (www.voorwaarts.net) over met Gerwin van der Sloot, een organizer bij het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle. Manifest sprak ook met Meindert van den Berg, een van de nieuwe leden in het Dagelijks Bestuur van de Abvakabo FNV en met Lot van Baaren en Ger Geldhof twee van de gekozen vertegenwoordigers van de groep 'Kloofdichters' die kandideerden voor het bondsbestuur van die bond. Het is de hoogste tijd voor een nieuwe moraal en een strijdbare vakbeweging. Niet eerst de winsten, maar eerst de menselijke behoeften. Daarover gaat een aantal artikelen in deze krant.

We plaatsen de Nederlandse ontwikkelingen steeds in een mondiaal en Europees kader. Overal in Europa worden dezelfde maatregelen op de bevolking losgelaten, maar ook neemt het verzet tegen deze neoliberale plannen in omvang en kracht toe. Er vonden in tal van Europese landen massademonstraties plaats. Nieuwe worden voorbereid. Een artikel over recente acties in Griekenland plaatsen we op de website. Precies 65 jaar nadat het Duitse fascisme capituleerde, nam het nieuwe Duitsland alsnog de macht over in Europa. Het Duitse kapitaal tracht de EU-agenda te bepalen. Manifest komt in de volgende krant terug op de G-20 in Toronto, waar Duitsland zal proberen zijn bezuinigingswil door te drukken, nadat het land de EU al op haar lijn kreeg. In dit nummer ronden we ook de artikelen over Cuba af.

Deze keer geen analyse van LEAP/E2020, we vervolgen de analysen in het augustusnummer van Manifest. We plaatsen deze keer een samenvatting van de resolutie van het afgelopen Seminar in Brussel. Ook nu weer aandacht voor de klassenstrijd in Griekenland en Turkije. Deel vier van de reeks artikelen over de gevangenissen in Iran laat even op zich wachten door persoonlijke omstandigheden van de auteur. Marcel de Jong zag kans toch weer een artikel te zenden dat we op de website plaatsen. De CCP stuurde een artikel naar aanleiding van de recente presidentsverkiezingen op de Filippijnen.

Op de website ook een artikel over het Cheonan-incident. Onrust in die regio is niet in het belang van de regering en de bevolking van de DVRK. Onrust is alleen in het belang van de VS die hun machtspositie in dat deel van de wereld willen veiligstellen en verder uitbreiden met het vizier gericht op China. Daarvoor zijn de basissen op Okinawa van groot belang, zoals in het artikel wordt aangetoond.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in deze wereld.

Handen af van ons inkomen, van onze werkgelegenheid, van onze voorzieningen. "Wij betalen niet voor jullie crisis". Voor sociale vooruitgang en socialisme.

Ook nu plaatsen we een aantal artikelen alleen op de website onder een aparte rubriek actueel. Wie niet over internet beschikt kan ons verzoeken die artikelen te printen en op te sturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook op de website, waar we de artikelen - steeds zichtbaar op de eerste pagina - zullen plaatsen. De redactie van Manifest hoopt op deze manier de noodzakelijke argumenten tegen de kapitalistische medialeugens zo breed mogelijk te verspreiden. (zie www.ncpn.nl).

Deze keer op de website:

  1. Perikelen rond ontslagwetgeving in Duitsland (vertaling Marcel de Jong).
  2. Voortgaande strijd in Griekenland (vertaling Ben Braam).
  3. Slecht onderhandelaarsakkoord AOW en pensioenen (PB NCPN).
  4. Basisbeurs weg: studeren weer voor elite (Ron Verhoef).
  5. Fidel Castro: Okinawa en Cheonan-incident (vertaling J. Bernaven).

Wij wensen iedereen een goede vakantie toe.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019