MOOIE WOORDEN

Is Nederland zoveel beter...

Rinze Visser

De Nederlander wordt al lange tijd druppelsgewijs maar vasthoudend ingeprent dat hij wel op het meest democratische, meest sociale, meest tolerante, meest moderne stukje aarde woont. Ernstige gebeurtenissen in voor Nederlandse begrippen verre uithoeken worden doorgaans becommentarieerd vanuit een zekere hooghartigheid.

Vliegtuig- en scheepsrampen en ander leed elders worden altijd vanuit hier benaderd met een met Nederland vergeleken achterlijke staat van dienst van overheden, organisaties en materieel. Uitgezonderd als het gaat over de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland, die als verwante naties worden gezien.

Corruptie komt vrijwel overal voor. In sommige landen is het zelfs dagelijkse praktijk. In West-Europa zou het sporadisch voorkomen, maar in Nederland zeker niet. Het voorliegen of het op het verkeerde been zetten van de bevolking door de autoriteiten of de media, dat staat zeer ver van het op alle gebieden zo 'fatsoenlijke' Nederland. Al ligt een politicus hier nog zo slecht, een Nederlandse politicus is per definitie integer. Zet dat eens af tegen de vanuit de media en vaderlandse politiek gevoede gevoelens bij het volk als het om politieke leiders elders gaat. Dictators, antidemocraten zijn het... Maar is die hoogmoed en arrogantie ten opzichte van andere wereldgebieden terecht? Worden al die berichten over in gemeenschaps- en sociale kassen graaiende en incompetente bestuurders slechts als incidenten ervaren? Niet als het topje van een ijsberg, maar als een uitzondering die de regel - integriteit, oprechtheid - bevestigt?

Bestaan hier dan geen verborgen agenda's? Bestaat hier geen machtsmisbruik? Zoals dat in ons land over het algemeen als vanzelfsprekend van veel andere landen wordt gevonden. Wordt hier het volk dan nooit wat op de mouw gespeld? Bijvoorbeeld over de toekomstige onbetaalbaarheid van de AOW, waardoor de pensioengerechtigde leeftijd omhoog zou moeten. Waarom krijgen onderzoeken die het tegendeel aanvoeren dan geen publieke aandacht? Immers, al heel lang steeg het aantal gepensioneerden zonder dat er rampscenario's op de bevolking werden losgelaten. Waarom wordt het volk dagelijks ingepeperd dat maakbaarheid slecht is en dat het geen zin meer heeft - want het socialisme is eraan kapotgegaan - te proberen om samen, met elkaar, iets van de maatschappij te maken en dat alle heil van het individu moet komen?

Wat kunnen we nog verwachten? Hoe lang duurt het nog voordat cao's racistische overeenkomsten genoemd worden? Want dat is immers discriminerend voor illegale immigranten die nu alleen nog met overtreding van de wet als halve slaven geëxploiteerd kunnen worden. Voor de totale vogelvrijverklaring van de arbeidersklasse - te beginnen bij de illegaal tewerkgestelden - staan wetten, in dit geval ook collectieve arbeidsovereenkomsten, in de weg. Er schijnt al wel een Europese richtlijn in de maak te zijn (wie heeft het over maakbaarheid?) die het stoppen van gemeenschapsgeld ten behoeve van betaalbaar wonen wil verbieden, omdat het in strijd zou zijn met eerlijke concurrentie. Particuliere verhuurders zouden nu benadeeld worden... Dus: op weg naar de totale liberalisatie..!

Over geheime agenda's gesproken. Als de nationale ombudsman zich niet meer kan stilhouden, dan moet er echt wel wat aan de hand zijn in dit land. Hij heeft het over verborgen agenda's, over het ten onrechte gebruikmaken van het begrip 'algemeen belang' ten gunste van het eigenbelang; over het gegoochel met cijfers door bewindslieden, over de voorrechten van de grootkapitalisten die met hun speciale pasjes bij politiek Den Haag overal kunnen binnenlopen. Als het om andere landen gaat dan worden dit soort praktijken als slecht en corruptief beoordeeld. Want de mensen, de middenklasse en de politieke en kapitalistische elites zijn daar anders, minder betrouwbaar. Zij deugen veel minder dan bij ons...

Wij zijn in alles beter. Wij zijn hoog opgeleid, op wat achterblijvers na; wij zijn beter opgevoed. Kortom: ons kapitalisme is het beste. Het kan toch echt niet lang meer duren voordat de stank van verrotting van het systeem en van de lieden die het daarin voor het zeggen hebben te ruiken is en onverdraaglijk wordt. Het ontmaskeren ervan mag niet overgelaten worden aan rechtse krachten, bij wie het slechts gaat om het aflossen van de wacht, waarbij de stank blijft.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019