Afscheid van Oscar de los Reyes, ambassadeur van Cuba in Nederland

Interview met Wil van der Klift

De vertrekkende ambassadeur van Cuba, Oscar de los Reyes, voor portret van de Cubaanse nationale held José Martí. (Foto: Manifest/wvdk)
In september gaat u terug naar Cuba na een verblijf van vier jaar in Nederland. Wat vond u het interessantste?
Oscar de los Reyes
Vier jaar wonen en werken in Nederland hebben me een zekere mate van inzicht gegeven in een fascinerend klein land met een verscheidenheid aan mensen, culturen, tradities en ideologieën. Nederland beleeft een zeer bijzonder politiek moment en wat ik erg interessant vind is de manier waarop de verschillende sectoren van de samenleving daarop reageren en verwachtingen koesteren over de uitkomst van dit moment.
Heeft u voor de solidariteitsgroepen met Cuba een speciale boodschap?
OdlR
Mijn enige speciale boodschap voor de solidariteitsgroepen met Cuba is EENHEID, dit betekent duidelijkheid over het doel en eenheid van actie. Er zal altijd een verscheidenheid aan opvattingen en meningen bestaan over manieren en middelen om het beoogde doel te bereiken. Ik denk dat ze geldig zijn zolang zij niet de verwezenlijking van daadwerkelijke, concrete resultaten in de weg staan.
Fidel Castro schrijft de laatste tijd veel over gevaarlijke mondiale ontwikkelingen. Wat is uw mening over de actuele situatie in de wereld?
OdlR
Onze leider heeft consequent gewaarschuwd voor de zeer gevaarlijke recente ontwikkelingen in de wereld en de risico's van het begin van een globale confrontatie met onvoorspelbare gevolgen. De voorwaarden ontwikkelen zich voor een grootschalig conflict van de VS en Israël tegen Iran en tussen de VS en Noord-Korea, die de westerse bondgenoten zullen meesleuren en vrijwel zeker zullen ontaarden in een nucleair conflict. Er zijn al tal van brandhaarden van spanningen en gewapende conflicten in de wereld; elke brandstof die wordt toegevoegd aan de vlammen kan catastrofaal zijn. Iedereen met een gezonde geest zou die ontwikkelingen moeten afwijzen en zich moeten verzetten tegen deze risico's.
Cuba staat voor de taak economische problemen te moeten oplossen ten gevolge van de Amerikaanse blokkade en de mondiale financiële en economische crisis. Kunt u enige belangrijke maatregelen noemen die nu op Cuba worden genomen?
OdlR
De Amerikaanse blokkade vindt nog steeds plaats en de wereldwijde financiële crisis raakt ons net als ieder ander. In mijn land vinden ingrijpende hervormingen van zijn economische structuren plaats op zoek naar zelfvoorziening, in de eerste plaats in de voedselproductie. Het grondbezit werd hervormd, er wordt een constante strijd gevoerd voor de verhoging van de productiviteit, bureaucratische obstakels worden gesloopt en het zijn de werkers en boeren, geleid door de partij, die in het hart staan van deze hervormingen. Het is geen gemakkelijke taak, maar er is geen alternatief.
Meer dan ooit verkeert het kapitalisme in crisis, maar het socialisme is op dit ogenblik erg zwak. Kunt u ons enige inspirerende ideeën aan de hand doen voor de strijd voor een betere wereld in eigen land?
OdlR
Net als elk ander sociaal-politiek project evolueert het socialisme met de tijd. Het aantal opties van het kapitalisme om de dringende behoeften op te lossen van gewone mensen over de hele wereld raakt op. Het biedt alleen nog onderdrukking met gewelddadige middelen. De grondbeginselen vanhet socialisme blijven over als de enig haalbare oplossing om de planeet te beschermen en de massa's te redden, niet de rijken en de uitverkorenen. De bewustwording van deze feiten is heel verschillend in elk deel van de wereld. In het huidige complexe Europa moet elk volk serieus kijken naar de toestand van de samenleving om duidelijkheid te krijgen in hoe een betere wereld te bereiken. Het is geen gemakkelijke taak, maar nogmaals, geen enkele significante menselijke inspanning was ooit gemakkelijk.

Ik wens daarom alle kameraden en lezers van Manifest veel succes met hun inspanningen.

De NCPN ziet terug op een prettige en respectvolle samenwerking. We spreken de hoop uit dat uw nieuwe functie u veel voldoening zal schenken. Wij wensen u en uw vrouw Madeline veel succes en gezondheid toe.
OdlR
Dank u voor het interview.
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019