KLASSIEK EN ACTUEEL

"(...) Deze bewijsvoering vormt een aanschouwelijk voorbeeld van een karikatuur op het begrip 'imperialistisch tijdperk'. En juist omdat dit begrip nieuw is en belangrijk moet men deze karikatuur bestrijden! Waarvan is sprake wanneer men zegt dat de vormen van de nationale staat geworden zijn tot ketenen, enz.? Van de vooraanstaande kapitalistische landen, in de eerste plaats van Duitsland, Frankrijk en Engeland, door wier deelname aan de huidige oorlog deze oorlog in eerste instantie geworden is tot een imperialistische oorlog. In deze landen, die de mensheid tot dusverre, in het bijzonder in de tijd tussen 1789 en 1871, voorwaarts hebben geleid, is het proces van de vorming van een nationale staat beëindigd, in deze landen behoort de nationale beweging onherroepelijk tot het verleden; het zou een zinloze en reactionaire utopie zijn om deze weer tot nieuw leven te willen wekken. De nationale beweging van de Fransen, Engelsen en Duitsers heeft zijn afsluiting reeds lang achter zich; op de dagorde van de geschiedenis staat hier iets anders: naties, die eens streden voor hun bevrijding, zijn geworden tot naties van onderdrukkers, tot naties van de imperialistische roof, die aan de 'vooravond van de ondergang van het kapitalisme' staan. (...)"

Uit: Over een karikatuur op het marxisme en over het 'imperialistische economisme', Lenin, 1916.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019