KLASSIEK EN ACTUEEL

"(...) De resoluties van onze partij spreken over de huidige oorlog als zijnde een oorlog die is veroorzaakt door de totaliteit van de verhoudingen in het imperialistische tijdperk. De samenhang tussen het 'tijdperk' en de 'huidige oorlog' is bij ons marxistisch gezien juist weergegeven: wanneer men marxist wenst te zijn moet men iedere oorlog apart konkreet beschouwen. Om te kunnen begrijpen waarom er tussen de grote machten, waarvan vele in de tijd tussen 1789 en 1871 voorgingen in de strijd om de democratie, een imperialistische oorlog kon en moest uitbreken, d.w.z. een naar zijn politieke betekenis in de hoogste mate reactionaire en anti-democratische oorlog - om dat te kunnen begrijpen moet men begrip hebben van de totale verhoudingen van het imperialistische tijdperk, d.w.z. van de transformatie van het kapitalisme in de vooraanstaande landen. (...)"

Uit: 'Over een karikatuur op het marxisme en over het imperialistische economisme', Lenin, 1916.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019