Nieuwe-banen-mythe op de Filippijnen

Vrouwelijke werknemers roepen hun collega's op 'te vechten tegen de aanvallen op de werknemerspositie'. (Foto: GABRIELA)

Ang Bayan

In weerwil van de beloften van de Filippijnse president, Benigno Aquino III, toont de nieuwe regering weinig enthousiasme in de bestrijding van de ernstige werkloosheid. Het ministerie van Arbeid en Werkgelegenheid kan slechts melden dat het nieuwe werkgelegenheid verwacht wanneer nieuwe buitenlandse investeringen gedaan worden in export-verwerkingszones (EPZ, Export Processing Zone), de productie-uitbesteding (BPO, business process outsourcing), en banen in de dienstverlening aan klanten, in administratief werk, en het wegtransport.

In het verleden is wel gebleken dat export-verwerkingszones geen substantiële bijdrage leveren aan de bestrijding van de werkloosheid. Buitenlandse bedrijven in dergelijke zones exploiteren nu slechts 600.000 arbeiders, slechts 1,68 procent van de 36,6 miljoen officieel als werkloos geregistreerde Filippino's. Zelfs een verdubbeling van dergelijke zones zal het probleem niet oplossen.

Erger nog, in de export-verwerkingszones heersen de wreedste vormen van uitbuiting en onderdrukking, want vakbonden staan er buitenspel en aan mensenrechten heeft men lak. Er is daar dus geen sprake van collectieve arbeidsovereenkomsten.

Bovendien zijn de investeringen en de productie in de export-verwerkingszones gericht op de export van halffabricaten vervaardigd uit geïmporteerde onderdelen. Zij staan volkomen los van de Filippijnse economie als zodanig en leveren daaraan geen enkele bijdrage. In plaats daarvan dwingt het de economie tot halffabricage en vertraagt het de ontwikkeling van een echte nationale industrie.

De meeste van de zogenaamde 'nieuwe banen' vindt men in uitbesteed werk, waarvan 80 procent in telefooncentra. Zo'n 500.000 Filippino's vinden daar een dagtaak.

De VS en andere imperialistische landen besteden dergelijk werk uit aan onderontwikkelde landen als de Filippijnen waar de lonen laag zijn. De meesten die daar uitgebuit worden zijn ofwel universitair geschoolden dan wel schoolverlaters, die slechts vanwege hun kennis van de Engelse taal en niet op basis van hun hoge opleiding in dienst worden genomen.

Onderwijl demonstreerden leden van de grootste arbeidersorganisatie, Kilusang Mayo Uno (KMU), op 12 oktober voor het kantoor van de Philhealth verzekeringsmaatschappij, tegen een verdrievoudiging van de premies voor kleine zelfstandigen met ingang van deze maand.

KMU zegt dat de leden van Philhealth dit jaar 600 peso en volgend jaar 900 peso per kwartaal zullen moeten gaan betalen. Daarvoor was dat 300 peso. De premieverhoging is ongerechtvaardigd, zegt de algemeen-secretaris van de KMU, Roger Soluta. De leden van Philhealth moeten drie keer meer betalen voor hun verzekering, omdat de regering haar subsidie terugbracht van 5,17 miljard peso tot 3,5 miljard in 2011. Ook is de begroting voor de gezondheidszorg van 40 miljard peso met 2 miljard gekort, voegt Soluta daaraan toe.

De KMU eist dat de regering de begroting voor de gezondheidszorg verhoogt en niet de lasten voor de werkende mensen verzwaart door verhoging van de verzekeringspremies.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019