Electorale chantage van een Griekse 'socialist'...

Overzicht van de resultaten van de KKE tijdens de eerste ronde van de lokale en regionale verkiezingen (Foto: KKE).
Op het hoofdgebouw van de KKE in Athene 'Perissos' staat: versla PASOK en ND (Foto: KKE)

De uitslag van de eerste ronde van de lokale en regionale verkiezingen op zondag 7 november jl. is voor de KKE succesvol verlopen. De KKE nam deel aan deze verkiezing met de lijst 'Volksdemonstratie'. Deze lokale en regionale verkiezingen hadden een groot politiek karakter, gezien de sociaal-politieke situatie in Griekenland. De KKE kreeg 588,898 (10.85%) stemmen en was de enige partij die zetels won. Alle andere partijen verloren. Tijdens de parlementaire verkiezingen in 2009 stemden 517,154 (7,54%) mensen op de partij. Vier jaar geleden tijdens de lokale verkiezingen waren dat 479,812 stemmen (7.22). De KKE kreeg 40 regionale raadsleden en 500 gemeenteraadsleden. De Pasok verloor 1 miljoen stemmen en daalde van 43.92% in 2009 naar 34.67% een daling van bijna 10 procent. De oppositionele ND verloor bijna een half miljoen stemmen. De opportunistische Synaspismos/Syriza leverde t.o.v vorig jaar 50.000 stemmen in.

Anna Ioannatou

Een op vrijwel alle tv-zenders tegelijkertijd live uitgezonden persconferentie van premier Papandreou (het voorstel van de Griekse communisten alle partijleiders zo'n kans te geven werd in de wind geslagen) mondde nogmaals uit in een democratisch verpakte monoloog met 'onafhankelijke' journalisten, die in sommige gevallen iets als echte vragen stelden, maar zelfs daar werd geen antwoord op gegeven.

Er is heel veel onrust in Griekenland, omdat grote delen van de bevolking flink in hun levensstandaard aangetast worden door de inmiddels beruchte 'maatregelen' vanwege de enorme overheidsschuld. De term 'de maatregelen' is allang meer dan een term alleen: het is een begrip dat een tirannieke dimensie heeft gekregen. Een man van de straat, door een journalist gevraagd naar zijn mening over bovengenoemde persconferentie, antwoordde: "Wanneer wordt de man (premier Papandreou, A.I.) het eindelijk eens moe voortdurend leugens te verkopen?" Ook andere ondervraagden 'op straat' antwoordden in dezelfde trant.

Nogmaals schijndilemma's

Maandenlang al krijgt de Griekse bevolking te horen, dat als men bij de verkiezingen massaal ontevredenheid met de regeringspolitiek tot uitdrukking brengt (dus niet op de kandidaten van de regeringspartij stemt), de internationale markten slecht gaan reageren met als gevolg een bankroet voor Griekenland: "Van de verkiezingen moet een duidelijke boodschap uitgaan aan de internationale markten dat we doorgaan, dat Griekenland geen stappen achteruitzet", aldus de premier. En: "De markten en al diegenen die wedden op Griekenland's mislukking zullen gebruikmaken van elke boodschap die opgevat kan worden als een nederlaag". En: "Een zwakke regering kan niet opnieuw onderhandelen over de zware voorwaarden van het memorandum" (dus wat men overeengekomen was met IMF, EU en Europese Centrale Bank - de zogeheten troika - om de overheidsschuld te verminderen).

Hij beweerde ook dat er geen nieuwe maatregelen komen die lonen en pensioenen treffen, want loontrekkers en gepensioneerden "hebben al genoeg betaald". Het ergste ligt al achter ons, het memorandum verloopt in 2013, ... als we tenminste consequent zijn. Dit is niet waar.

De nieuwe maatregelen voor 2011 zijn al besloten. Een blik op de tabel bij het memorandum laat zien dat de nieuwe maatregelen voor 2011 een bedrag van 9,65 miljard euro betreffen. In 2010 was dat 5,8 miljard. Dus bijna een verdubbeling, waarvan slechts 600 miljoen bestaat uit uitzonderlijke bijdragen van winstmakende bedrijven. Voor de rest moet de bevolking opdraaien. Maar de kiezers wordt nog een leugen voorgeschoteld: afgezien nog van 2011 staan in het memorandum nog maatregelen voor 2012, 2013 en 2014 (ja heus 2014, dus een jaar na het 'verlopen' van het memorandum!), die alles bij elkaar oplopen tot een bedrag van 16,1 miljard euro...

En toch beweerde de premier op bovengenoemde persconferentie dat er geen nieuwe maatregelen komen. Voor een goed verstaander zijn er talloze tegenstrijdigheden in zijn betoog. Aan de ene kant verkondigde de man bijvoorbeeld herhaaldelijk, dat het Griekse volk o zoveel begrip heeft en voor het land zelfs graag een maandsalaris inlevert. Aan de andere kant vreest hij de "impasse" van sociale spanningen. Maar nee, toch niet, want "er zijn geen impasses in een democratie, het soevereine volk zal een uitspraak doen". Dus: wee je gebeente, als je niet op ons stemt! En naar de massale ontslagen gevraagd, presteerde de premier het de volgende onjuiste steek onder water te geven: "Zelfs Castro ontslaat mensen".

De andere visie

Aleka Papariga, secretaris-generaal van Griekenland's Communistische Partij (KKE), hield ook een persconferentie een dag na die van de premier. Sprekend over de psychologische chantage van de premier in de stijl van 'of wij of chaos' (doet dit niet een beetje denken aan het "Après nous le déluge" Na ons de zondvloed van Lodewijk XIV van Frankrijk?) waarschuwde zij de bevolking: "geen ogenblik toegeven aan chanteurs. Zodra je toegeeft, eisen ze nieuw losgeld. De verkiezingen zijn juist een kans je stem te verheffen om duidelijk te maken, dat je de maatregelen niet pikt."

De bevolking heeft echter nog niet genoeg vertrouwen in haar eigen kracht. Eenmaal in het stemlokaal zijn veel mensen nog altijd bang met hun stem het land te destabiliseren, zoals de premier zegt, bang de gunst van markten en crediteurs te verliezen. Ondertussen geeft iedereen toe, dat de gemeenteraads- en regionale verkiezingen van 7 november politieke verkiezingen zijn (dit artikel werd eerder ingestuurd). Iets wat aanvankelijk alleen door de communisten gezegd werd. Volgens Aleka Papariga in dezelfde persconferentie "stemmen we letterlijk over van alles, van vuilnisbelt tot beheer van de Egeïsche Zee samen met de NAVO, een gemeenschappelijk besluit van Papandreou met de Turkse premier, waarbij 21 Griekse eilanden voor defensie niet meer als Grieks beschouwd worden".

Geschiedvervalsing als ideologische steunpilaar

Ondertussen worden de pogingen een 'ander' bewustzijn te creëren voortgezet. Een van de overheidszenders in het Griekse tv-landschap (de ERT) toonde op 24 oktober een documentaire getiteld "The Soviet story". Een opdracht van de Letse regering (die de SS verheerlijkt) en gesponsord door de fractie in het Europees Parlement 'Unie van het Europa van de Naties', waarvan een deel samen met een aantal anderen fuseerde in de fractie 'Europa voor Vrijheid en Democratie'. Daarin zetelt ook het Griekse ultrarechtse 'Orthodoxe Volks Reveil'. Twee Letse europarlementariers namen het initiatief voor deze film, gesteund door het Letse militaire tijdschrift 'Tevijas Sarg'.

Een documentaire die bol staat van historische leugens en bovendien voor een oplettende toeschouwer en een goed verstaander vol met grove en dus domme tegenstrijdigheden. Via het onderwijssysteem worden echter toeschouwers steeds minder oplettend gemaakt en verstaanders steeds minder goed...

Griekenland's Communistische Partij protesteerde fel bij de minister van Cultuur n.a.v. dit "anticommunistische delirium", wijzend op de verantwoordelijkheid van de regering. De bewuste zender waste - gelijk een ware eigentijdse Pontius Pilatus - haar handen in onschuld: "Het is duidelijk dat de inhoud van de documentaire het standpunt van de maker weergeeft, waarmee wij ons geenszins identificeren. Eventuele onnauwkeurigheden, subjectieve oordelen, vervalsingen van de historische waarheid en extreme beschouwingen komen uitsluitend op rekening van de producenten. Onze zender verklaart dat het helemaal niet in haar bedoeling ligt welke anticommunistische geschiedsbeschouwing dan ook te projecteren. Daarom ook zijn onze programma's zo pluralistisch."

Deze woorden waren nog niet koud of dezelfde zender kwam met nog een dergelijke documentaire, ditmaal gefinancierd door de BBC getiteld "De TweedeWereldoorlog achter gesloten deuren." Een paar dagen later ging het onverdroten door met twee documentaires (ditmaal op overheidszender nummer 2, de NET), weer van de BBC, gefabriceerd op grond van materiaal van de Geheime Diensten van Groot-Brittannië onder de titel "Belangrijke politieke moorden". Het ging om de moord op Trotski in Mexico in augustus 1940 en het geval van de Poolse generaal en premier van de regering in ballingschap Vladislav Sikorski. Conclusie in beide gevallen: schuld van de Sovjet-Unie en in het bijzonder van Stalin. En dat allemaal een paar dagen voor de verkiezingen. De impliciete, maar tegelijk ook zeer expliciete boodschap is: haal het niet in je hoofd je te laten inspireren door de grote momenten van verzet tegen onderdrukking, waarvan de 20ste eeuw zoveel voorbeelden heeft opgeleverd. Stem nooit meer op communisten!

De KKE roept de bevolking op om op 15 november het troika-team, dat dan naar Griekenland komt, warm te onthalen met een militante betoging tegen het beruchte memorandum. Het is tevens de dag waarop de jaarlijkse driedaagse herdenking van de bloedig onderdrukte opstand tegen de militaire junta in het Polytechnion plaatsvindt (november 1973).

Terecht worden beide verbonden door de KKE: Griekenland is nog steeds niet vrij. Verzet blijft nodig tegen eigen chanteurs en vreemde opzichters!

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019