TKP: Nieuw Turks front voor de arbeidersklasse nodig

Meer dan tien organisaties kwamen samen met de TKP al voor het referendum bij elkaar om over het front te discussiëren. (Foto Eda Yenil).

Eda Yenil

Het referendum is achter de rug en de grondwet van Turkije is gedeeltelijk gewijzigd zoals de regeringspartij AKP het wilde. Er waren wel tegenstemmers maar niet voldoende om dit tegen te kunnen houden. De AKP gaat nu gesterkt door de uitslag door met haar schadelijke activiteiten. De Communistische Partij van Turkije (TKP) roept als antwoord daarop partijen, vakbonden en individuele progressieve mensen op een front tegen de AKP te vormen en zich teweer te stellen tegen de daden van de regeringspartij.

De uitnodigingsbrief van TKP begint als volgt:

"De Communistische Partij van Turkije roept de arbeiders, de boerenbevolking, de intelligentia, de studenten; alle armen van ieder landsdeel en van iedere etnische afkomst; iedere plaatselijke organisatie die zich wil verzetten tegen de aanvallen van de kapitaalbezitters, van de handlangers van het fascisme en van de despotische handelingen van de AKP-regering; de partijen en de organisaties die de rechten van de arbeiders verdedigen die revolutionair, patriottisch en socialistisch zijn om zich te organiseren onder een front.

Wij moeten allereerst vaststellen dat het arbeidersfront nog te zwak is waardoor de bazen op dit moment kunnen doen wat zij willen, dat de ongelijkheid binnen de samenleving gezien wordt als normaal en dat de rechten van de arbeiders zo makkelijk kunnen worden geschonden.

Dat ons land nog iedere dag behoudender wordt en in de duisternis verdwijnt, dat bekrompen mensen steeds meer tegen de wetenschap en historische ontwikkelingen handelen, is het gevolg van het feit dat de progressieve mensen nog geen eigen front hebben georganiseerd."

Tevens wordt in de uitnodiging beschreven hoe de buitenlandse kapitalisten het land in bezit nemen en hoe de imperialistische machten het land kunnen beïnvloeden omdat er geen front is dat voor de arbeiders opkomt. In de uitnodiging wordt er ook op gewezen dat de conflicten met de Koerdische bevolking niet kunnen worden opgelost als de regering geen echte stappen neemt en mensen probeert over te halen met haar schijnheilige plannen.

De AKP-regering heeft in acht jaar tijd de maatschappij steeds meer verarmd, heeft de mensen onder controle gehouden met leugens, dwang en chantage. Dat deze regering zich nog steeds kan handhaven, komt doordat er geen front is gevormd door de vertegenwoordigers van de arbeidersklasse dat zich zal verzetten tegen het optreden van de regering.

De uitnodiging vervolgt met:

"Het front is een absolute noodzaak.
Het front raadt met klem aan zich te onderscheiden van de liberalen die achter de AKP aanlopen.
Het front adviseert om afstand te nemen van het nationalistisch gebeuzel en de fantasieën over de nationale gemeenschap boven de klassen en van de pogingen om het Turkse nationalisme met links samen te voegen.
Het front moet iedereen omvatten die zijn banden met het andere front wil verbreken.
Het front moet bewijzen dat de politieke partijen elkaar kunnen ontmoeten, dat het daarbij niet zal blijven en dat het zal kunnen uitgroeien tot een maatschappelijke organisatie.
Het front moet een vorm krijgen waardoor groei mogelijk wordt en waarbij iedereen zich kan aansluiten.
Het front moet naast een centrale organisatie ook plaatselijke organisaties die verzet organiseren omvatten."

"De vorming van het front is een belangrijk agendapunt voor de linkse organisaties. De TKP kan haar politieke programma verenigen met de doelen van het front. Andere organisaties moeten ook overeenstemming zoeken zodat gezamenlijk voor de rechten van de arbeiders kan worden opgekomen. Het front moet duidelijk maken welke principes en welke omvang zal worden gehanteerd."

Uit deze uitnodigingsbrief blijkt dat de TKP klaar is om al haar energie in te zetten voor dit front. Anderen kunnen een keuze maken voor welk front zij zijn. Voor of tegen de AKP.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019