Klimaatonderhandelingen in Cancún, Mexico

Strijd voor ecologisch efficiënte én sociaal rechtvaardige oplossingen

20 april 2010. Evo Morales houdt op 20 april jl een persconferentie tijdens de 'World People's Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth' in Cochabamba, Bolivia. (Foto: creative commons by-nc-sa/flickr/kk+) (zie verder www.ncpn.nl onder rubriek 'Klimaat en sociale rechtvaardigheid'). Ook in Nederland aan de slag? Neem contact op met Wiebe Eekman: Wiebe.eekman@telenet.be.

Wiebe Eeekman

Begin december vindt de 16de klimaatconferentie van de Verenigde Naties 'COP16' plaats in Cancún, Mexico. Er bestaat een reëel gevaar dat de rijke, geïndustrialiseerde landen, multinationale ondernemingen en internationale financiële instellingen zoals de Wereldbank, de gesprekken ginds zullen misbruiken. Zij willen verdelen en privatiseren wat nog overblijft van onze leefomgeving.

Zij proberen valse oplossingen op te dringen zoals agrobrandstoffen, kernenergie, genetisch gemodificeerde organismen, koolstofcompensaties en het opnemen van bossen in de koolstofmarkten. Deze kapitalistische 'marktconforme' benaderingen zijn ecologisch volledig inefficiënt. Tegelijk verergeren ze de neokoloniale klauw op de landen in het Zuiden.

Vanuit Azië wordt hiertegen de volksstrijd georganiseerd. Brede bewegingen sloten samen aaneen in het 'Peoples Movement on Climate Change'. Lees op onze website de volledige tekst van hun 'Volksprotocol over klimaatverandering'. Het is een echte verademing om deze onderbouwde tekst te lezen. Zij sommen de begrippen 'maatschappelijke rechtvaardigheid, volksmacht, eerbied voor het leven en verantwoordelijkheid' op in tegenspraak met de huidige kapitalistische praktijken in hun landen. Zij brengen een actieplatform voor ecologisch duurzame, maatschappelijk rechtvaardige, mensvriendelijke en langdurige oplossingen, steunend op volksmacht en soevereiniteit.

Vanuit Latijns-Amerika wordt massaal gemobiliseerd op basis van het 'Akkoord der Volkeren over Klimaatverandering en de Grondrechten van Moeder Aarde'. Dat wordt getrokken door de ALBA-landen: Bolivia, Cuba en Venezuela. Lees eveneens deze tekst op onze website. Onomwonden wordt het kapitalisme als bron van de klimaatverandering aangeduid. Zij brengen het begrip 'recht op goed leven' binnen. Zij komen op om aan de natuur, aan Moeder Aarde, grondrechten toe te kennen, die zelfs voor een rechtbank bevochten zouden moeten kunnen worden. Zij eisen erkenning van de inheemse volkeren. Zij eisen duidelijke en meetbare emissiereducties van de rijke geïndustrialiseerde landen. Zij stellen een wereldwijd volksreferendum als strijdmiddel voor.

In Europa kunnen we niet achterblijven. In onze landen en overal elders in Europa stuiten we op onze eigen problemen aan klimaat- en sociale gerechtigheid: we riskeren een nieuwe generatie steenkoolcentrales en nucleaire centrales, ons nationaal klimaatbeleid is bijzonder zwak, strenge soberheidsmaatregelen worden ons opgedrongen in naam van de economische crisis. We zijn heel ver van een "rechtvaardige transitie naar nieuwe duurzame vormen van productie en consumptie", waarover zoveel gesproken wordt.

Activisten van milieu- en sociale bewegingen van over geheel Europa zullen daarom bijeenkomen in Brussel van 26 tot 29 november om ideeën, ervaringen en visies op klimaat- en sociale gerechtigheid in Europa uit te wisselen. Verspreid mee de oproep voor deze 'Europese Assemblee voor Klimaatgerechtigheid'. Zie eveneens op onze website. Op zondag 28 november wordt er in Brussel ook betoogd. Sluit je aan bij de manifestatie 'Zingen voor het klimaat', georganiseerd door de Belgische Klimaatcoalitie. Zij hoopt op deelname uit de omringende landen. Noteer dat de grote Belgische vakbonden meedoen in de coalitie en ook mobiliseren.

Ook de dagen nadien zullen jongeren verder actievoeren in de Brusselse straten om druk uit te oefenen op de Europese delegatie in Cancún, die momenteel onder leiding staat van Belgische ministers.

Het eisenprogramma van de manifestatie op zondag 28 november is vermeldenswaard. In die 'Oproep voor Cancún' staat ten eerste dat "België en Europa het goede voorbeeld moeten geven en betekenisvolle stappen moeten zetten om de klimaatverandering te keren." Dus niet wachten op een wereldomvattend akkoord vooraleer iets te doen, maar nu al met daden komen zonder op de rest van de wereld te wachten. Alleen zo zullen er werkelijke stappen vooruit gezet worden.

Ten tweede stelt deze Oproep dat "de Europese doelstelling inzake CO2-reductie verder dient te gaan dan slechts een daling van 20 procent tegen 2020". En ook dat "de vermindering van de uitstoot vooral binnen de grenzen en op het grondgebied van de industrielanden gebeurt, volgens de principes van duurzame ontwikkeling." Dat is in lijn met wat de volkeren van het Zuiden verwachten, al zouden we het wat sterker en met hogere cijfers kunnen zeggen. Verder stelt de Oproep dat er "een rechtvaardige transitie dient te komen naar een koolstofarme, duurzame en groene economie met volwaardige jobs en sociale rechten". Hoe die 'transitie' ingevuld wordt is blauw-blauw gelaten. Aan ons om daar een antikapitalistische en socialistische invulling aan te geven. In elk geval is de verbinding met de vakbeweging en met onmiddellijke arbeiderseisen duidelijk gelegd. Lees de volledige tekst van deze Oproep op onze website.

Maak nu reeds plannen om deel te nemen en verspreid de oproepen via je netwerken.
Meer informatie over de Europese Assemblee voor klimaatgerechtigheid en hoe je kan deelnemen: info@ClimateAssembly.org Website: http://climateassembly.wordpress.com
Meer informatie over de manifestatie op 28 november: http://www.klimaatcoalitie.be

Zie op de website www.ncpn.nl onder klimaat en sociale rechtvaardigheid':

Meer informatie:
Wiebe Eekman: Wiebe.eekman@telenet.be

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019