Solidariteit met CP van Egypte en de Egyptische volksbeweging

Alleen de georganiseerde massa leidt tot blijvend succes (*)

Steeds meer mensen komen overal ter wereld in verzet tegen vormen van onderdrukking, uitbuiting en onrechtvaardigheid. Op de symbolische foto een vrouw in Caïro die demonstreert tegen politieonderdrukking. Op 3 februari organiseerde het Mubarak-regime een tegendemonstratie. Honderden gewonden en een onbekend aantal doden was het gevolg (Foto: Al Jazeera English/Flickr/cc/by-nc).

NCPN, 2 februari 2011

Decennialang hebben de volkeren van Tunesië, Egypte en andere landen in Noord-Afrika en de Arabische wereld de zware last van de dictatuur en meedogenloze en onmenselijke repressie verdragen. Deze dictaturen werden en worden gesteund en in het zadel gehouden door de Verenigde Staten en de Europese Unie.

Organisaties van de werkers, van vakbonden tot politieke partijen, zijn wreed onderdrukt. Werkers en hun families hadden te lijden onder gigantische uitbuiting, armoede en honger, terwijl westerse regeringen hun ogen sloten voor deze misstanden en doorgingen met het bewapenen en trainen van de militaire 'machines' die werden ingezet om de bevolking koest te houden.

De volksopstand is niet los te zien van de huidige economische crisis die ook in Egypte tot een sterke stijging van de prijzen en grote werkloosheid heeft geleid. De bevolking strijdt gezamenlijk tegen de autocratische elite die zich heeft verrijkt door zich de opbrengsten van de natuurlijke hulpbronnen toe te eigenen en het land heeft uitgeleverd aan multinationals en 'westerse belangen' ten koste van hun levensstandaard.

Opstand in Egypte geweldige stap voorwaarts in strijd tegen onderdrukking

De rol van de Communistische Partij van Egypte, een partij die decennialang onderdrukking heeft meegemaakt, is van groot belang in de strijd. Veel van haar leden hebben geleden in gevangenschap en/of hebben de dood gevonden door toedoen van dit regime. Zij hebben veel moed getoond en zijn er in geslaagd tienduizenden werkers te mobiliseren gedurende de afgelopen jaren, tijdens de vele stakingen die hebben bijgedragen aan de verzwakking van het regime en het zelfbewustzijn van de bevolking.

Tirannen kunnen het volk voor een bepaalde tijd onderdrukken, maar zij kunnen de wil van het volk niet breken als het gaat om het verlangen naar vrijheid. Het moment van de waarheid komt dichterbij. Dit is het beslissende moment voor de Egyptische volksbewegingen voor verandering, om het Mubarak-regime omver te werpen. Het lijkt erop dat de imperialisten, in het bijzonder hun Amerikaanse meesters, hun handen van hem aftrekken, nu blijkt dat de revolutie overal in Egypte doorzet.

Er is een heldere noodzaak om solidariteit te tonen met het volk van Egypte, in het bijzonder met de werkers die nu geconfronteerd worden met manipulatie en het ondermijnen van hun democratische verlangens door delen van het regime en hun internationale bondgenoten in de Verenigde Staten, de Europese Unie en Israël.

Deze manipulatie is onder meer zichtbaar in de voortdurende pogingen om Mubarak te vervangen en Suleiman in zijn plaats te installeren. Hij is het voormalig hoofd van de geheime politie, hij was de spil in de strategie van de martelvluchten die door Egypte vlogen, op weg naar Guantánamo. Maar het afbrokkelen van de oude orde is begonnen en speelt zich voor hun en onze ogen af.

De revolutie zal doorgaan totdat de eisen van de massa's zijn ingewilligd

Miljoenen mensen eisen het onmiddellijke vertrek van Mubarak. Zij zullen alle samenzweringen van de dictator en zijn spionnen om de revolutie te ondermijnen voorkomen en zij zullen zegevieren, is de overtuiging van de CPvan Egypte. De partij stelt de volgende eisen:

"De vorming van een comité, dat het vertrouwen krijgt van het volk en de demonstranten, is cruciaal om aan de eisen van de politieke, economische en sociale revolutie te kunnen voldoen. Hieronder de basiseisen die de nationale krachten hebben voorgelegd aan de afgevaardigden van het parlement:

  1. Het ontslag van Mubarak en de vorming van een presidentiële raad voor een overgangsperiode van beperkte duur.
  2. De vorming van een coalitieregering om het land te besturen tijdens de overgangsperiode.
  3. Het organiseren van de verkiezing van een constituerende vergadering om een nieuwe grondwet voor het land op te stellen, gebaseerd op het principe van soevereiniteit van het land, en om de overdracht van de macht te verzekeren, binnen het raamwerk van een democratische en rechtvaardige parlementaire staat.
  4. De vervolging van degenen die verantwoordelijk zijn voor honderden doden en gewonden onder revolutionaire martelaren en slachtoffers van de onderdrukking. Daarnaast zorgen voor de vervolging van degenen die verantwoordelijk zijn voor het plunderen van de rijkdommen van het Egyptische volk.
  5. Lang leve de revolutie van het Egyptische volk."

De bevolking van Egypte heeft net als ieder ander volk het volste recht zelf te beslissen welke leiders ze kiest en welke hervormingen ze wil door-voeren, zonder inmenging of druk van buitenaf.

De NCPN spreekt de hoop uit dat het hen lukt een volksregering te vormen die de belangen van de overgrote meerderheid van de bevolking zal dienen en zorgt voor de ontwikkeling van het hele land en niet slechts een andere elite en de imperialistische belangen zal dienen.

(*) Mede gebaseerd op verklaringen van de Communistische Partij van Ierland, d.d. 1 februari 2011 en van de Communistische Partij van Egypte, 1 februari 2011, Cairo.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019