Populistische aanvallen op de ambtenaren moeten worden gestopt

Kom donderdag 17 februari tussen 13.00 en 15.00 uur naar het Malieveld in Den Haag

Stem op 2 maart niet op VVD, CDA en PVV

Wil van der Klift

Er is weer eens sprake van populistische aanvallen op het werk van ambtenaren, deze keer m.n. uit de hoek van de gedoogsteunpartner PVV. Maar het lijkt erop dat die aanvallen de regeringscoalitie in de kaart spelen. Zij hebben het overheidspersoneel tot belangrijkste bezuinigingspost benoemd. Dat is niet voor het eerst, het is al de zoveelste keer dat er wordt geroepen dat het ambtenarenkorps moet inkrimpen en dat het niet functioneert. Maar steeds heeft dit geroep tot weinig of niets geleid omdat de workload gelijk bleef of toenam. Ambtenaren doen in de regel nuttig en noodzakelijk werk. Daarop bezuinigen tast de kwaliteit van de samenleving aan.

Werkgevers en vakbonden zouden hand in hand moeten optrekken om de onjuiste aanvallen op de ambtenaren te weerleggen. De vakbonden nemen de handschoen terecht op en organiseren een demonstratie op het Malieveld op donderdag 17 februari a.s. Abvakabo FNV voert samen met de Samenwerkende Bonden voor Overheids- en onderwijspersoneel de campagne: Samen sterk voor publiek werk. De campagne richt zich op overheids- en onderwijspersoneel maar ook op de sociale werkvoorziening, de zorg, het welzijnswerk en andere publieke sectoren. Samen staan we sterk voor publiek werk!

Het zou van goed werkgeverschap getuigen als ook het ministerie van Binnenlandse Zaken, de VNG en andere ambtenarenwerkgevers de aanvallen op hun werknemers zouden bestrijden. De meeste ambtenaren weten overigens zelf hoe belangrijk hun werk is en zijn trots op het belangrijke werk dat zij verrichten.

Het huisvuil wordt altijd op tijd opgehaald, de straten worden schoongehouden, de verlenging van paspoort en rijbewijs verloopt vlekkeloos. De verhuizing van ouderen naar een verzorgingshuis is digitaal binnen 2 minuten geregeld. Er komt altijd schoon water uit de kraan. Hoe zal de kwaliteit van ons onderwijs zijn met nog minder leerkrachten? Kan de brandweer nog wel op tijd komen? Blijven de dijken wel sterk genoeg? Het zijn maar een paar voorbeelden.

Een beschaafde democratische rechtsstaat kent een goed en een gekwalificeerd netwerk van mensen in overheidsdienst en werknemers in de nonprofitsector. Daar moet een samenleving iets voor over hebben en daar behoort een samenleving trots op te zijn. De werknemers in de publieke sector zijn onmisbaar voor onze maatschappij. Zij verdienen respect voor hun dagelijkse werkzaamheden in dienst van de bevolking en het bestuur van het land. Een goede beloning hoort daarbij. De eis van 2 procent meer loon voor rijksambtenaren is niet teveel.

Het aangekondigde 'bevriezen' van de ambtenarensalarissen kan ertoe leiden dat een groep werkenden (variƫrend van 120.000 tot zo'n 800.000) alleen omdat zij ambtenaar zijn wordt gediscrimineerd in zijn salaris. Waardoor op zijn minst het aanwerven van nieuwe jonge werknemers moeilijker zal worden en een beroep op loyaliteit jegens de werkgever onder druk komt te staan.

Korten op de loonsom is niet alleen onaanvaardbaar omdat onmisbare werkgelegenheid wordt afgebroken, maar ook schadelijk voor de bevolking omdat de dienstverlening kwalitatief en kwantitatief wordt uitgehold. Het uitspelen van de particuliere arbeidsmarkt tegen het publieke werk moet worden gestopt.

Ambtenaren op de nullijn zetten of de salarissen verlagen heeft nog nooit tot iets anders geleid dan tot kwaliteitsdaling omdat dan de particuliere arbeidsmarkt lonkt en publiekstaken minder goed kunnen worden uitgevoerd of blijven liggen. Ambtenaren moeten net als de rest van werkend Nederland gelijk worden behandeld.

Ambtenarenstatus dreigt te worden uitgehold

Onderdeel van de aanvallen op de ambtenaren vormt de uitholling van hun rechtspositie. Zij dreigen straks te worden ontslagen op grond van religie, politieke willekeur of dubbele nationaliteit.

Inmiddels vliegen er momenteel al duizenden gemeenteambenaren landelijk uit of hebben te horen gekregen dat er voor hen geen plaats meer is. Dat is de echte reden van de verminderde dienstverlening aan de burger. Om een kwalitatief goed en bereikbaar aanbod van diensten te garanderen is een voldoende groot ambtenarenapparaat nodig, alle praatjes van noodzakelijke en mogelijke reorganisaties ten spijt. Ambtenaren moeten in de regel hard werken om aan de productienormen te komen die worden gesteld. Er vond de afgelopen jaren al op veel plaatsen een grote efficiencyslag plaats.

Handen af van de dienstverlening aan de bevolking, handhaaf het ambtenarenapparaat. Stop het onzinnige populistische geklets van PVV, met steun van het rechtse minderheidskabinet. Ga op 2 maart stemmen en zorg dat deze regering geen meerderheid krijgt in de Eerste Kamer.

Zie ook: http://www.abvakabofnv.nl

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019