Houd Lemstervaart levend! De school moet blijven!!

Bij monde van de directie van de scholenorganisatie, waar ook de openbare basisscholen in deze gemeente onder vallen - De Gearhing - is een paar weken geleden verkondigd dat het niet zeker is dat de school 'De Meerpaal' in de Lemstervaart blijft bestaan. Hierdoor is terecht grote verontwaardiging ontstaan. Door de gemeenteraad was al eerder besloten tot nieuwbouw van deze school. Door 'De Gearhing' zelf aangevraagd! Het concept 'brede School' is hier al lange tijd in voorbereiding. Ook hier was 'De Gearhing' zelf bij betrokken! Er mocht dus zeker worden aangenomen dat 'De Gearhing' als aanvrager én als deelnemer aan het project niet zou gaan dwarsliggen.

Dat nu 'De Gearhing' de leerlingprognoses en de financiële gevolgen als groot probleem noemt en daarbij zelfs ook andere basisscholen in onzekerheid over hun voortbestaan betrekt, is keihard en ook respectloos tegenover allen die het onderwijs en met name in de Lemstervaart een warm hart toedragen. Maar toch komt dit alles niet plotseling uit de lucht vallen. De directie haalde een jaar geleden al de pers met de uitspraak dat scholen niet nodig zijn voor de leefbaarheid van buurt of dorp!! Met ook dat in gedachten en betrekkend op het concept 'brede school' heeft de NCPN op 1 november 2010 een motie ingediend waarop de gemeenteraad in meerderheid uitsprak dat onder meer de school in de Lemstervaart ook in de toekomst zou blijven functioneren.

Als de basisschool uit de wijk Lemstervaart zou verdwijnen dan zou dat de doodsteek zijn. Gezinnen met kinderen trekken weg en willen er niet meer wonen. Al het jarenlange gepraat over achterstandsbeleid, sociale samenhang, het tegengaan van verloedering, het opkrikken van de wijk, al die mooie, ook in het kader van de WMO uitgesproken woorden, zullen dan loze woorden blijken te zijn.

Strijd voor behoud van de school in de wijk gaat nog verder dan het directe buurtbelang. Er is immers een gevaarlijke politieke trend van kaalslag, waar het de voorzieningen betreft, in de plattelandsgebieden. Deze ontwikkeling moet écht tegengehouden worden. Er is al teveel verloren gegaan!

Ook is er al teveel door de gemeenten (ook hier) aan politieke bevoegdheden en verantwoordelijkheid uit handen gegeven. Het op afstand zetten van het openbaar basisonderwijs, zoals in dit geval het onderwijs uitleveren aan 'De Gearhing' (door de gemeente zelf mee opgericht), wreekt zich nu! De politiek mag niet de belangen van de bevolking - in dit geval het onderwijs - uit handen geven!

Het zeer terechte gevecht voor het behoud van De Meerpaal vindt ook zijn politieke gelijk in de raadsuitspraak van 1 november jl.: De Meerpaal blijft in de toekomst als school functioneren! Wat die uitspraak waard zal zijn hangt vooral af van de kracht waarmee de actie voor behoud van de school gevoerd wordt! Want daarmee wordt ook het belang dat de volksvertegenwoordiging - de gemeenteraad - hieraan hecht op de proef gesteld!

NCPN_afdeling Lemsterland,
p/a Polderdijk 36, Lemmer.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019