Van de redactie

Polderaars (vlnr) Agnes Jongerius (FNV), Ruud Lubbers (CDA), Nelie Kroes (VVD) en Bernard Wientjes (VNO-NCW) gezellig bij elkaar. Maar de schijnbare klassenvrede komt steeds meer onder druk te staan. Dat vraagt - met name bij de FNV - om andere kopstukken.

De tegenstellingen in de wereld nemen in sneltreinvaart toe. In de Arabische wereld komen grote delen van de bevolking in opstand tegen onderdrukking en economische uitzichtloosheid. Nieuwe landenblokken, zoals de BRICS, dienen zich aan op het mondiale politiek-economische schaakbord. In Brazilië werd de eerste progressieve vrouwelijke president beëdigd (zie artikel op de website) terwijl in andere delen van de wereld de onderdrukking van vrouwen alleen maar toeneemt. Maar ook in Nederland nemen de tegenstellingen snel in omvang en diepgang toe.

Rutte haalt in Groot-Brittannië, samen met David Cameron het oude Bolkestein-dictaat uit de mottenballen en probeert het op te poetsen. Deze politieke plannen sporen wonderwel met de proefballonnetjes van Deltalinqs en de Vlissingse havenbaronnetjes. De aanvallen op de positie, het inkomen en de werkgelegenheid van de ambtenaren, de pogingen om de pensioenen structureel af te stempelen en op de markt te verhandelen zijn evenzovele signalen dat het oorlog wordt, dat de klassenstrijd weer in alle hevigheid gaat losbarsten.

Maar ook binnen de vakbeweging zijn de tegenstellingen ruimschoots aanwezig. Waar de Abvakabo FNV zich tracht te ontworstelen aan dertig jaar klassenvrede en de kleffe-natte-wollendeken-polderliefde, worstelt FNV Bondgenoten nog met de naweeën van een opgedrongen fusie van vier bonden. Waar binnen Abvakabo FNV de eenheid groeit, is er van eenheid in de bondsraad van FNV Bondgenoten geen sprake. Een gezamenlijke vuist tegen verslechteringen is dan moeilijk te maken. Het bondscongres van FNV Bondgenoten pakt de structurele problemen niet aan, maar probeert wel het kader op te porren en 'levendig' te maken. Intussen heeft de FNV-top nog voldoende ruimte om zonder ruggespraak voort te modderen op weg naar fundamentele verslechteringen van de pensioenen, zogenaamd om erger te voorkomen.

Het wordt steeds duidelijker dat de FNV-top zich door alle paniek, rondgezaaid door DNB en gretig overgenomen door de ondernemersregering Rutte-Verhagen, (wederom) in de val heeft laten lokken. Het pensioenakkoord hangt als een touw om de nek van de vakbeweging. In plaats van een offensieve actie om het pensioengeld te halen waar het zit, denken de techneuten en professionals met regering en ondernemers mee om 'acceptabele verslechteringen' te vinden. De bondsleiding weigert het geld te halen bij de multinationals die gigantische winsten boeken en bij de regering die, in plaats van de banken te steunen als het mis dreigt te gaan, de pensioenfondsen te hulp kan schieten. Zeker nadat ze jarenlang pensioengeld hebben afgeroomd dat de werknemers toekwam. Vooral nu vaststaat dat 'kwesties' als rentestand en langer leven minstens erg relatief blijken te zijn wordt het de hoogste tijd dat de FNV-top het roer omgooit en stopt met meedenken over hard en zacht pensioen. Handen af van de pensioenen, punt uit.

In deze Manifest laten we Lot van Baaren, lid van het onbezoldigd bestuur van Abvakabo FNV, aan het woord om eens te kijken hoe de stand van zaken is een klein jaar na het afgelopen Bondscongres. We interviewden ook Niek Stam die samen met een aantal bootlieden in Vlissingen vecht tegen pogingen om de vakbeweging uit te sluiten. We vroegen hem naar zijn mening over de situatie binnen Bondgenoten, nadat we dat eerder deden in september 2009, vlak na Prinjesdag. Manifest gaat verder in op de komende actie van overheids- en onderwijsbonden op 17 februari a.s. op het Malieveld en de strijd voor het behoud van een goede cao voor de rijksambtenaren.

Opvallend is de relatieve stilte voorafgaande aan de Provinciale Staten-verkiezingen. Alles is erop gericht om vóór 2 maart nodeloze politieke onrust te voorkomen. Met 130 km per uur over de Afsluitdijk rijden wordt tot thema verheven. De politieke stilte wordt alleen onderbroken door het geweld waarmee de Nederlandse bijdrage aan de bezetting van Afghanistan door de strot van de Nederlandse bevolking wordt geduwd. En passant wisselt een partij die tot voor kort voor progressief doorging van jasje. Nederland heeft er een nieuwe partij bij: GroenRechts. Wanneer worden de overgebleven progressieven en linkse leden wakker?

Er staat op 2 maart veel op het spel. Als ook de Eerste Kamer in handen komt van rechts kan het ondernemerskabinet echt aan de slag met haar afbraakplannen. Stemmen op VVD, CDA en PVV betekent akkoord gaan met de uitvoering van de geplande bezuinigingen. Beter niet doen. Het geld voor de avonturen in Afghanistan kan beter worden benut om sociale voorzieningen te redden, het onderwijs te verbeteren en de lonen op peil te houden. Dat signaal zou toch minstens aan 'GroenRechts' moeten worden gegeven.

Inmiddels lijkt de economische situatie op de wereld zich tijdelijk te stabiliseren, maar dat zal van korte duur zijn. De volgende negatieve golf komt eraan. De onderzoekers van de onafhankelijke denktank LEAP/E2020 verwachten dat 2011 een genadeloos jaar zal zijn. Het kapitalisme kan en wil niet zorgen voor langdurige bestaanszekerheid, maar het systeem dat gebaseerd is op eigenbelang heeft de nodige veerkracht en vindingrijkheid getoond om zijn crisissen op te lossen. De omstandigheden op de wereld wijzigen zich echter snel, onverwachts en diepgaand. Wie hield de revoluties in de Arabische wereld op korte termijn voor mogelijk? Welke gevolgen zullen de transities in dat werelddeel met zich meebrengen? China, India, Rusland, Brazilië en Zuid-Afrika zijn prominent op het wereldtoneel verschenen. De bevolkingen in die landen eisen hun deel op!

Er blijft voor de westerse kapitalisten niets anders over dan hun eigen bevolkingen de duimschroeven aan te draaien. Maar daartegen groeit het verzet. De verworven welvaart wordt niet zomaar uit handen gegeven. Steeds vaker worden daarbij ook vraagtekens gezet bij het systeem zelf. De klassentegenstellingen groeien, de onrust neemt toe.

De enige begaanbare weg is - we blijven het herhalen - dat de progressieve leden van de PvdA, de SP, andere partijen en de vakbeweging een gezamenlijk front vormen tegen alle pogingen om het kapitalisme weer op te lappen en de rekening van de crisis te leggen bij degenen die haar niet hebben veroorzaakt. De rol van de NCPN is en blijft om duidelijk te maken dat het kapitalisme niet kan worden opgelapt.

"Een ander maatschappelijk bestel is dringend nodig. Het huidige kapitalistische bestel is vastgelopen en kan alleen nog maar steeds opnieuw tijdelijk worden opgelapt. Het kortetermijn-winstdenken moet worden vervangen door een politiek die rekening houdt met de grote vraagstukken van drinkwatervoorziening, milieuproblematiek en voedseltekorten. Maar tegelijkertijd moet vooral de verzorgingsstaat als eerste stap op weg naar het socialisme worden verdedigd en verder opgetuigd. Het grote graaien dat sinds begin jaren tachtig leidde tot steeds grotere verschillen tussen arm en rijk moet worden gestopt en omgekeerd. De onmogelijkheid van een 'eerlijk' kapitalisme kan steeds makkelijker worden aangetoond. Kapitalisme met een menselijk gezicht kon slechts in beperkte delen van de wereld bestaan en daar ook alleen tijdelijk, op termijn is het onbestaanbaar."

In deze Manifest wordt weer uitvoerig ingegaan op de mondiale economische ontwikkelingen. Onze correspondent in Griekenland, Anna Ioannatou, biedtons weer een blik op de situatie in Griekenland, waar net als elders in Europa de aanval gericht is op de ambtenaren. We vervolgen het artikel van de kameraden van de KKE over de aard van de klassen en de klassenstrijd in de internationale verhoudingen. De onafhankelijke denktank E2020 laat deze keer het licht schijnen over het machteloze internationale systeem dat elk moment in elkaar kan zakken, ondanks allerlei oplappogingen door 'samenwerkende' regeringsleiders. Ontwikkelingen in Turkije krijgen de aandacht van Eda Yenil. Op de website plaatsen we een analyse van de CP van Palestina over de situatie in dat gebied.

Wiebe Eekman bericht in de krant en op de website van het front 'milieu en sociale rechtvaardigheid'. Deze keer worden de resultaten van de Cancun-onderhandelingen geanalyseerd.

Maarten Muis weerlegt en analyseert de teloorgang van GroenLinks. Rinze Visser gaat nader in op het boekje van cultuur-filosoof Riemen en prikt de zekerheid van politieke toezeggingen door.

In Manifest en op de website wordt kort ingegaan op de demonstratie van 25.000 studenten op 21 januari, de bijeenkomst van werkende helden op 22 januari in Groningen en de actievergadering op 28 januari om de Vlissingse bootlieden te steunen. De geplande demonstratie van de Abvakabo FNV op donderdag 17 februari krijgt ruim aandacht en de Februariherdenking op vrijdag 25 februari.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de waarheid in Manifest.

Handen af van ons inkomen, van onze uitkeringen en pensioenen, van onze werkgelegenheid, van onze voorzieningen. "Wij betalen niet voor jullie crisis". Voor sociale vooruitgang en socialisme.

We plaatsen weer een aantal artikelen alleen op de website onder een aparte rubriek actueel. Wie niet over internet beschikt kan ons verzoeken die artikelen uitgeprint te laten opsturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website. (zie www.ncpn.nl).

Deze keer op de website:

  1. CP Palestina over politieke situatie aldaar (Anwar S.F. Khoury Naser).
  2. De inhuldiging van de nieuwe president van Brazilië (Renato Rabelo/PCB).
  3. Bondgenoten heeft plan voor eigen Bootliedenwacht (redactie).
  4. Houd de Lemstervaart levend! (Rinze Visser/NCPN Lemsterland).
  5. Het gelijk van cultuurfilosoof Riemen (Rinze Visser).
  6. Festival Werkende Helden groot succes (Bart Plaatje).
  7. Rutte wil 'Frankestein'-richtlijn terug (Wil van der Klift).

De volgende krant verschijnt op donderdag 10 maart 2011.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019