Rutte wil 'Frankestein'-richtlijn laten herleven

Wil van der Klift

Premier Rutte wil de Bolkestein-richtlijn laten herleven, meldde hij na een gesprek met de Britse premier Cameron. Het plan is de zogenoemde dienstenrichtlijn "in zijn originele vorm te revitaliseren om zo de economische groei in Europa aan te jagen". Dat zou voorlopig moeten plaatsvinden in een kopgroep van landen, een minigemeenschapsmarkt die later kan uitbreiden. Hij denkt daarbij aan de Scandinavische en Baltische staten, waar de vakbeweging aanliep tegen negatieve Europese juridische wetgeving. De vakbonden in Nederland reageerden terecht furieus op de plannen.

De Bolkestein-richtlijn in de originele vorm hanteerde het 'land van herkomstprincipe'. Iedere dienstverlener die in zijn eigen land over de vereiste papieren beschikt zou overal in de EU onbelemmerd aan de slag kunnen gaan tegen arbeidsvoorwaarden zoals in dat eigen land gelden. De vakbonden konden de invoering van de richtlijn voorkomen door een anticampagne te voeren en de gevolgen te laten zien van een eventuele massale toestroom van goedkope krachten uit het buitenland. Gelijk werk, gelijk loon. Dus geen verdringing van Nederlandse werknmers door goedkope Poolse loodgieters.

Er vonden in 2006 massale demonstraties plaats, onder meer in Straatsburg. Daarna werd het voorstel dusdanig geamendeerd dat de vakbeweging schoorvoetend akkoord kon gaan. In Nederland is de geamendeerde vorm op veel plaatsen ingevoerd.

Op het moment dat er in de Rotterdamse haven door de regionale werkgevers proefballonnetjes worden opgelaten om de lonen van Nederlandse werknemers te verlagen tot het niveau van Poolse arbeiders komt Rutte met zijn 'flankerende' beleidsvoorstellen. De vakbonden wijzen de plannen van Rutte om de richtlijn nieuw leven in te blazen dan ook categorisch af. FNV-voorzitter Agnes Jongerius wil graag weten namens wie de premier spreekt en wat de rest van het kabinet vindt. Op dit moment wordt immers een beleid gevoerd dat ieders goedkeuring heeft. Rutte kan op groot verzet in eigen land en ook op Europees niveau rekenen als hij zijn misplaatste plannen wil doorvoeren.

'Union Busters'

Nederland heeft inmiddels zijn eigen 'union busters'. De directie van de Vlissingse Bootliedenwacht wil de bonden met alle macht buiten de poort houden en buiten spel te zetten. Het bedrijf wil eenzijdig - in strijd met die cao - de arbeidstijden van de werknemers aantasten. Die accepteerden dat niet en schakelden de bond in. Maar de directeur wil niets met de vakbond te maken hebben. Het conflict is nog niet opgelost en wordt alleen maar scherper. Hard tegen hard dus. Is het toeval daar in de Vlissingse haven? Of wordt daar geprobeerd een koevoet tussen de vakbondsmacht te plaatsen? Is het toeval dat de werkgevers in de Rotterdamse haven zich ook brutaler opstellen?

Vakbeweging laat niet met zich sollen

De blog van Henk van der Kolk, voorzitter van FNV Bondgenoten: "Het komt steeds meer en te vaak voor dat bedrijven hun eigen gedragscodes en ILO-verdragen over de vrijheid van vakorganisatie met voeten treden. Dat is uiteraard onacceptabel en wordt door ons, samen met collega-vakbonden, gecoƶrdineerd aangepakt."

De strijdbaarheid binnen de vakbeweging groeit. Een confrontatie zal nietuit de weg worden gegaan.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019