Voorpagina: Driemaal verzet

In Amsterdam vond de 70ste herdenking plaats van de Februaristaking. Het symbool van het verzet tegen de fascistische Duitse bezetting van ons land en de gruwelen die plaatsvonden is 'De dokwerker'. De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan hield een korte toespraak. Hij herinnerde aan de gestencilde pamfletten die eind februari 1941 in Amsterdam werden verspreid. "Staakt!, staakt!, staakt! Dat was de hartenkreet waarmee 70 jaar geleden de Februaristaking werd uitgeroepen. Aanleiding vormden twee razzia's, waarbij 425 joodse mannen werden opgepakt en - naar later bleek - naar het concentratiekamp Mauthausen afgevoerd. Slechts twee van hen overleefden de oorlog." "Op 24 februari kwamen CPN-leden bijeen op de Noordermarkt om een proteststaking te organiseren. (...) Pamfletten werden gemaakt en de volgende ochtend verspreid". (Foto Dokwerker: Manifest).
Steeds meer mensen komen ook vandaag nog overal ter wereld op georganiseerde wijze in verzet tegen vormen van onderdrukking, uitbuiting en onrechtvaardigheid. In het Midden-Oosten en Noord-Afrika komt de bevolking in opstand, maar ook in Ierland neemt het verzet toe. In Mayo in het uiterste westen van Ierland vindt al jaren strijd plaats tegen Shell: "100 jaar milieuvervuiling, corruptie en moord". Zie: Hoe de Keltische tijger getemd werd
In een reeks van Amerikaanse staten vindt massaal verzet plaats tegen pogingen de positie van de vakbeweging te ondermijnen nu de aanvallen op de werkende bevolking, met name het overheidspersoneel, harder worden. Op de foto een demonstratie in de staat Wisconsin.

Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019