Verklaring van het Persbureau van de Communistische Partij van Portugal

Over de situatie in de Arabische wereld

De Portugese Communistische Partij betuigt haar solidariteit met de strijd en de volksopstand in de verschillende Arabische landen, van de Magreb tot het Midden-Oosten, voor werkgelegenheid, een betere levensstandaard, voor sociale rechten en arbeidsrechten, voor vrijheid en democratie.

De PCP bevestigt haar solidariteit met de democratische, progressieve en revolutionaire krachten die zich al decennialang verzetten tegen de onderdrukking door regimes die ondersteund worden door de VS en de Europese Unie en door organisaties zoals de Socialistische Internationale. Deze revolutionaire krachten integreren zich nu in een bredere beweging van volksstrijd die - als hun rechtmatige verzuchtingen vervuld worden - een belangrijke democratische stap voorwaarts zal betekenen in de Arabische wereld en een belangrijke nederlaag voor de strategie van imperialistische overheersing in Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Terwijl de overwinning die de Tunesische en Egyptische bevolkingen bereikt hebben wordt bejubeld, waarschuwt de PCP voor het eventuele gevaar dat deze overwinning wordt tenietgedaan. De PCP benadrukt het belang om de solidariteit met de eisen van de volkeren te verstevigen, zoals de eis van het vertrek van al diegenen die op de een of andere manier verbonden waren met de onderdrukkende regimes, de eis voor ingrijpende veranderingen op economisch, sociaal en politiek niveau en de eis van het stopzetten van alle buitenlandse inmenging en onderwerping aan de belangen van de imperialistische machten.

De PCP veroordeelt de repressie die plaatsvindt in landen als Jemen, Bahrein, Algerije, Marokko en Libië. De PCP roept op tot een vreedzame oplossing voor het binnenlands conflict in Libië en vestigt de aandacht op de gevaren die kunnen opduiken binnen de context van een ernstige binnenlandse situatie, voor wat de onafhankelijkheid en integriteit van dit land betreft. De PCP waarschuwt voor de manoeuvres van de VS, de Europese Unie en de NAVO die de dubbele moraal van hun politiek illustreren en zeer verontrustend is voor een mogelijke buitenlandse interventie in het land.

Geconfronteerd met de volksopstanden en met een reële bedreiging van zijn belangen, wil het imperialisme opnieuw het initiatief nemen om zijn overheersing in de regio veilig te stellen en zijn sterke banden met de machthebbers op politiek, economisch en militair gebied te behouden, om met hen de vrucht van de uitbuiting van de Arabische volkeren en de controle over de enorme olievoorraden onder elkaar te verdelen.

De belangrijke gebeurtenissen die nu plaatsvinden in verschillende Arabische landen kunnen niet los gezien worden van de lange geschiedenis van inmenging en agressie van de VS en de grote kapitalistische machten van de EU. De PCP hekelt de hypocrisie en het cynisme van de VS en de EU, die aan de ene kant opkomen voor mensenrechten en het recht van een volk, maar aan de andere kant verhullen dat zij de hoofdverantwoordelijken zijn voor de meest ernstige schendingen van en minachting voor de mensenrechten door hun steun aan die onderdrukkende regimes die hun bondgenoten zijn, door jaren van interventie, sterke militaire aanwezigheid, agressie en oorlog tegen de Arabische bevolking, hetzij in Palestina, Libanon of Irak.

In tegenstelling tot wat de georkestreerde campagne van desinformatie tracht aan te tonen, zijn de VS en de Europese Unie niet bezig met het respect voor de mensenrechten of met de bekommernis voor de gerechtvaardigde wensen van de Arabische volkeren. In feite heeft het recente veto van de regering Obama in de VN-Veiligheidsraad bij een stemming over een ontwerpakkoord om een einde te maken aan de bouw van nieuwe Israëlische nederzettingen op Palestijnse gebieden - bezet sinds 1967 - eens te meer aangetoond dat de VS hun steun verlenen aan het koloniale en genocidale beleid van de Israëlische regering, die haar medeplichtige is in hun plannen voor de overheersing van het Midden-Oosten.

Persbureau PORTUGESE COMMUNISTISCHE PARTIJ, woensdag, 23 februari 2011, vertaling PVDA-B.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019